Home  /  Advies & Info  /  Composteren  /  Demoruimte

Demoruimte

Sinds 2004 hebben de compostmeesters een demonstratieruimte in de Noordhinder te Heist.  Je vindt ons op het einde van de straat aan de rechterzijde.  Jerom de compostworm is onze huismascotte.

Maandelijkse demonstratie

De compostmeesters geven elke eerste zaterdag van de maand demonstratie in het Compostcentrum in de Noordhinder, en dit van 10.30 tot 11.30 uur.

Plantenbabbels en andere activiteiten

In samenwerking met de mensen van VELT worden er af en toe plantenbabbels of andere activiteiten georganiseerd. Kijk op onze activiteitenkalender voor meer infromatie.
Al deze activiteiten zijn uiteraard GRATIS voor de deelnemers.

Maatwerk voor verenigingen en scholen

Wil je voor je vereniging een avondje organiseren rond thuiscomposteren?
Wil je een compostmeester uitnodigen of wil je een begeleid bezoek brengen aan de demonstratieruimte?
De compostmeesters hebben lespakketten, avondvullende programma’s, powerpointpresentaties, demonstratiemateriaal,…

Alles is mogelijk, mits tijdige reservatie.