Home  /  Advies & Info  /  Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen

Waar naartoe met elektr(on)isch afval?

Elektr(on)isch-afval, of e-waste, zijn alle apparaten waar een snoer aan vasthangt of die op batterijen werken. Die gooi je niet zomaar bij het huisvuil, je brengt ze binnen voor hergebruik of recyclage, en daar bestaan verschillende manieren voor. Als het toestel nog werkt, of als je denkt dat het nog herstelbaar is, kan je het brengen naar – of laten afhalen door – de Kringwinkel. Anders kan je het altijd gratis in het recyclagepark afgeven, of kan je het aan de winkelier meegeven bij aankoop van een nieuw toestel. Met lampen, TL-buizen en klein elektro kan je altijd terecht bij een RecyclePunt in je buurt. Met de zoekfunctie op Recupel.be vind je heel snel alle inzamelpunten in jouw buurt.

edit
Wat moet ik met lampen?

Gewone gloeilampen mogen naar het recyclagepark gebracht worden.
Wie zuinig met energie omgaat, kiest voor spaarlampen of TL-lampen. Deze lampen verbruiken niet enkel minder elektriciteit, ze gaan ook veel langer mee.
Met kapotte spaarlampen of TL-lampen kan je eveneens gratis terecht op het recyclagepark. Van daar gaan ze naar gespecialiseerde fabrieken waar de zeer kleine hoeveelheden kwik en andere zware metalen uit de lampen verwijderd worden

edit
Wat moet ik met asbest?

Asbest is een vezelachtig mineraal dat in de natuur voorkomt. Het is opgebouwd uit zeer kleine vezels. Asbestvezels kunnen splitsen in kleine en niet met het blote oog waarneembare vezels. Die kunnen in de lucht terechtkomen en ingeademd worden. Ze dringen dan zeer diep in de longen door en kunnen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken zoals asbestose, mesothelioom en longkanker.
 
 
Algemeen mag asbesthoudend materiaal dat in goede toestand verkeert blijven zitten. Toch moet men waakzaam blijven, op termijn kan het materiaal beschadigt raken of verweren.
 
 
Het recyclagepark heeft voor asbestcement een afzonderlijke container. Denk eraan dat asbestafval niet thuishoort in de container met bouw- en sloopafval.

edit
Wat moet ik met gasflessen?

FeBuPro (Federatie Butaan en Propaan) verscherpte de acceptatiecriteria voor gasflessen waardoor je met gasflessen niet altijd meer terecht kunt bij erkende verdeelpunten. In functie van het merk op de gasfles kan die nu afgeleverd worden bij de juiste verdeler. Daarom lanceerde FeBuPro op haar website een lijst met telefoonnummers van erkende verdelers waar bepaalde merken in gerichte streken te verkrijgen zijn. Uit veiligheidsoverwegingen aanvaarden recyclageparken en schroothandelaars nooit gasflessen. Gasflessen vereisen een specifieke behandeling en mogen daarom niet bij de oude metalen worden ingezameld. Raadpleeg je verdeelpunt op de website www.febupro.be of bel naar 02-581 09 32
 
 
Hierna vindt u enkele veiligheidstips voor zowel volle als lege gasflessen want voorzichtig omgaan met gas blijft wel steeds de boodschap.
•Stockeer geen gasflessen in een kelder, noch in de buurt van een kelderraam of afvoer; want propaan en butaan zijn zwaarder dan lucht. Gas kan zich bijgevolg ophopen.
•Zet gasflessen steeds rechtop in een goed verluchte omgeving
•Draai de kraan van een ongebruikte fles (vol of leeg) altijd dicht
•Bewaar uw gasfles niet langer dan 5 jaar.

edit
Wat met dekseltjes, schroefdoppen en kroonkurken van bokalen en flessen?

Metalen dekseltjes, schroefdoppen en kroonkurken horen allemaal in de blauwe zak. Bij de sortering van PMD wordt het metaal met een reuzemagneet uit het andere afval gehaald, en nadien gesmolten voor gebruik in nieuwe toepassingen.
 
 
Metalen deksels van glazen bokalen gooi je dus best niet bij het glasafval. Eenmaal het glas gebroken, is het moeilijk om de laatste scherven van het deksel weg te krijgen. Metalen schroefdoppen van drankverpakkingen gooi je best los in de blauwe zak. Enkel dan kan de magneet het dopje opvissen.

edit
Horen alle spuitbussen bij gevaarlijk afval?

Zeker niet. Alle metalen spuitbussen van voedingsmiddelen (slagroom, …) en cosmetica (haarlak, deo, …) mogen mee in de PMD-zak.
Spuitbussen met verf, smeerolie of andere technische producten horen wel bij het gevaarlijk afval. Dit kan allemaal gratis worden ingeleverd op het recyclagepark.

edit
Waarom mogen er geen yoghurtpotjes en margarineschaaltjes in de blauwe zak?

De sorteerregels voor PMD worden opgesteld door Fost Plus, een organisme voor recyclage opgericht door voedselproducenten en distributiebedrijven. Vanuit de wetgeving worden aan Fost Plus bepaalde recyclagepercentages van verpakkingen opgelegd. Fost Plus heeft bijgevolg geen verplichting om alle verpakkingen te recycleren.
 
 
Fost Plus kiest bijgevolg voor verpakkingen die eenvoudig kunnen worden gerecycleerd (bv drankverpakkingen). Deze wil Fost Plus in de blauwe zak. Andere moeilijk recycleerbare verpakkingen (yoghurtpotjes) laat men liever bij het restafval.

edit
Wat als mijn blauwe PMD-zak geweigerd wordt met een rode sticker?

De ophalers krijgen de specifieke opdracht om de aangeboden PMD-zakken visueel te controleren. Wanneer ze afval bevatten dat er niet in thuishoort, nemen ze die niet mee. De ophalers kleven in dat geval een rode weigeringssticker op de zak. Je moet de fout gesorteerde voorwerpen dan uit de zak halen, het voorste luik van de sticker afscheuren, en de PMD-zak bij de volgende inzameling opnieuw buiten plaatsen. Voor papier-karton bestaat een gelijkaardige procedure. Wie de geweigerde zak niet terug binnenhaalt, riskeert een boete voor sluikstorten. Raadpleeg de sorteerregels voor PMD om te weten te komen wat je fout hebt gedaan.

edit
Mijn huisvuilzakken worden open gebeten door meeuwen. Hoe voorkom ik dit?

Dit probleem doet zich steeds meer voor.  Kleine trucjes kunnen soms helpen. Zo is het aan te raden om voedingsresten, zeker vlees en vis extra te verpakken zodat de vogels dit niet kunnen ruiken. Zakken worden bij voorkeur ‘s ochtends vroeg aangeboden eerder dan ze de avond voordien aan te bieden. Voor alle duidelijkheid: onze ophalers dienen steeds alle afval op te ruimen dat bij het laden op de grond belandt. Afval dat voor het ophalen reeds op de grond lag (omwille van dieren of de wind), moet door de inwoners zelf worden opgeruimd.
 
Per 1/1/2017 zal de afvalinzameling s'nachts gebeuren en mag er pas vanaf 18.30 uur afval aangeboden worden voor ophaling.  Dit zal eveneens het risico op opengepikte zakken minderen.

edit