Home  /  Advies & Info  /  FAQ  /  Wat moet ik met asbest?

Wat moet ik met asbest?

Asbest is een vezelachtig mineraal dat in de natuur voorkomt. Het is opgebouwd uit zeer kleine vezels. Asbestvezels kunnen splitsen in kleine en niet met het blote oog waarneembare vezels. Die kunnen in de lucht terechtkomen en ingeademd worden. Ze dringen dan zeer diep in de longen door en kunnen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken zoals asbestose, mesothelioom en longkanker.
 
 
Algemeen mag asbesthoudend materiaal dat in goede toestand verkeert blijven zitten. Toch moet men waakzaam blijven, op termijn kan het materiaal beschadigt raken of verweren.
 
 
Het recyclagepark heeft voor asbestcement een afzonderlijke container. Denk eraan dat asbestafval niet thuishoort in de container met bouw- en sloopafval.