Zoeken

Home  /  Afvalinzameling  /  Bedrijven

Bedrijven

Net zoals thuis, ben je ook als bedrijf verplicht om je afval te sorteren volgens 'bronsortering' en moet je dus verschillende vuilbakken en afvalcontainers in je bedrijf voorzien. Zo vermijden we dat recycleerbaar afval foutief bij het restafval belandt. In totaal zijn er 22 afvalstromen die je als bedrijf apart moet sorteren. 

 

Sinds 1 januari 2021 zijn sommige bedrijven al verplicht om keukenafval (etensresten) en levensmiddelenafval apart in te zamelen. 

Dit geldt voor:

- Super- en hypermarkten met een netto verkoopoppervlakte van 400 m²
- Bedrijven waar regelmatig en minstens één keer per week warme maaltijden worden geserveerd en/of bereid. Het gaat voornamelijk over scholen, ziekenhuizen, horecazaken en woonzorgcentra, en bedrijven met meer dan 100 werknemers. 

Belangrijk: vanaf 1 januari 2024 geldt deze sorteerregel voor alle bedrijven in Vlaanderen! Jouw bedrijf heeft daardoor geen 22, maar 24 afvalstromen die verplicht gescheiden moeten worden van het restafval. 
Hier kom je meer te weten over de selectieve inzameling van keukenafval en etensresten.

De sorteerplicht voor bedrijven staat neergeschreven in artikel 4.3.2. van het VLAREMA (Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen). Hier kan je de belangrijkste wijzigingen in VLAREMA 8 terugvinden. 

AGSO Knokke-Heist
Afdeling Waterbedrijf
’t Walletje 104 bus 101
8300 Knokke-Heist BE

info@agsoknokke-heist.be
+32 50442500
Ma - Vrij: 8.30u - 17.00u doorlopend

Volg AGSO