Zoeken

Home  /  Afvalinzameling  /  Bedrijven  /  Sorteertips

Sorteertips

Breng uw afvalproductie in kaart

Voor je in actie schiet, evalueer je best even de huidige situatie. Welke soorten afval produceert je bedrijfsactiviteit? En hoeveel? 

Dit kan je doen aan de hand van het spreadsheet dat door VALIPAC wordt aangeboden. 

Controleer je sorteerverplichtingen

Alle ondernemingen zijn onderhevig aan een sorteerplicht. Met ondernemingen wordt verstaan alle entiteiten ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen: zelfstandigen, natuurlijke personen, vennootschappen, vzw’s, OCMW’s, overheden … Zodra je over een ondernemingsnummer beschikt, ben je onderworpen aan die plicht.

De sorteerplicht houdt in dat je niet al je afval in je restafvalcontainer mag weggooien.
Je moet per categorie sorteren en de ophaling van je afval organiseren.

Nu kunnen we aan de slag met enkele concrete sorteertips:

Creëer "sorteereilanden"

  • Vervang individuele afvalbakken bij elke werkplek door kleine 'sorteereilanden' op plaatsen met veel doorgang en plats ze op toegankelijke locaties
  • Plaats altijd minstens 3 verzamelbakken in het 'sorteereiland': papier en karton, PMD en restafval. Indien nodig kunnen andere afvalbakken worden toegevoegd afhankelijk van de bedrijfsactiviteit. 
  • Gebruik bakken met verschillende openingen afhankelijk van het afval. Zorg dat openingen groot genoeg zijn. 
  • Respecteer uniforme kleurcodes in het bedrijf
  • Identificeer elke container met stickers of affiches

Interne communicatie:

  • Om een succesvolle en systematische afvalsortering binnen je bedrijf op te zetten, hebt je de actieve hulp van je collega’s nodig! Goede interne communicatie is dus onmisbaar. 
  • Geef de medewerkers de kans om actief aan het project mee te werken. Naast het geven suggesties, zoals de plaats waar de verzamelbakken moeten staan, kunnen ze ook ambassadeur worden. 
  • Laat de medewerkers ook weten dat het gerecycleerde afval een tweede leven krijgt. Zo weten ze waartoe hun inspanningen hebben bijgedragen. 
  • Communiceer ook over de behaalde resultaten

Ontvang een premie

Startpremie: Deze premie ter waarde van 150 euro is bestemd voor bedrijven die voor het eerst een rolcontainer (op wielen) of een afzetcontainer gebruiken voor de sortering van hun verpakkingsafval en die nog nooit een premie van Valipac hebben ontvangen. De premie wordt eenmalig per ondernemingsnummer toegekend.
Zakpremie: Om het sorteren van kleine hoeveelheden plastic (folie, EPS, spanbanden) aan te moedigen, heeft Valipac nu ook een premie per zak in het leven geroepen. Het bedrag van de premie is 0,50 € per aangekochte zak (met een maximum van 500 zakken per site en per jaar). Deze premie komt bovenop de recyclagepremie.

Meer informatie over de premies vind je hier. 


AGSO Knokke-Heist
Afdeling Waterbedrijf
’t Walletje 104 bus 101
8300 Knokke-Heist BE

info@agsoknokke-heist.be
+32 50442500
Ma - Vrij: 8.30u - 17.00u doorlopend

Volg AGSO