Home  /  Bedrijven  /  Ophaling bedrijfsafval


OPHALING bedrijfsRESTAFVAL

Bedrijven in Vlaanderen die meer dan 3 restafvalzakken in 2 weken hebben moeten voor dat bedrijfsrestafval een contract afsluiten met een afvalinzamelaar.  Deze inzamelaar moet geregistreerd zijn bij OVAM.  Op www.ovam.be/register.html vind je alle geregistreerde inzamelaars voor alle afvalstoffen.

Wanneer je bedrijfsafval niet meer dan 3 restafvalzakken in 2 weken bedraagt dan kan het bedrijfsrestafval worden opgehaald met de gemeentelijke inzamelronde van huishoudelijke afvalstoffen en is het niet verplicht om een contract af te sluiten voor de ophalen van restafval.