Home  /  Bedrijven  /  Verplichte controle


Verplichte controle

De afvalinzamelaar is verplicht om de zakken of containers te controleren op sorteerfouten. Als de medewerkers bij een visuele controle een sorteerfout vaststellen, moet er een 'non-conformiteit' opgemaakt worden die ook genoteerd wordt in het register van OVAM. Indien er grote sorteerfouten optreden, kan het bedrijfsafval geweigerd worden. Deze controle is van groot belang, aangezien afvalstromen die gemengd worden met restafval niet langer recycleerbaar (of gevaarlijk) zijn.

Daarnaast komt nog dat ook OVAM regelmatig controles uitvoert op het naleven van het VLAREMA. 

Lees er alles over in de brochure van OVAM