Zoeken

Home  /  Educatie  /  Composteren  /  Basisprincipes

Basisprincipes

Thuiscomposteren biedt een alternatief voor de steeds duurder wordende vuilniszak.

definitie

Composteren is een proces waarbij we organische reststoffen door micro-organismen en kleine ongewervelden onder welbepaalde omstandigheden laten omzetten tot een stabiel eindproduct: compost.

Basisregels

Zoals de meeste levende wezens hebben de afbraakorganismen in de compost behoefte aan voedsel, vocht en zuurstof. Met die behoeftes moeten we als composteerder voortdurend rekening houden. Goede composteeromstandigheden kunnen we bekomen door voortdurend een evenwichtige verhouding na te streven van zogenaamde Groene en Bruine materialen.

Groen materiaal omvat de gemakkelijk verteerbare keukenresten, het grasmaaisel en de andere materialen die een zachte structuur hebben, veel vocht bevatten en rijk zijn aan voedingselementen.

Bruin materiaal daarentegen is stug en breekt veel langzamer af. Het verzekert een goede luchtdoorstroming doorheen de compost. Voorbeelden van bruin materiaal zijn: houtsnippers, stengels van kruiden en vaste planten, fijne takjes van bomen en struiken, stro, dennennaalden, dorre en moeilijk verteerbare herfstbladeren…

In de mate van het mogelijke worden beide soorten materiaal zoveel mogelijk afwisselend aan de compost toegevoegd. Je vult in de herfst bijvoorbeeld een zak met droge bladeren en brengt er in de loop van de winter een handvol van in je compostvat telkens je er het emmertje met keukenafval in leegmaakt. Toevoegen van bruin materiaal doet niets af aan het belang van beluchten en omzetten.
 
Onder die omstandigheden doen de micro-organismen door hun activiteit de temperatuur in de compost stijgen. Soms gaat het maar over een paar graden, in heel 'actieve' compost kan de temperatuur echter oplopen tot 50 of 60° C en zelfs meer. Anderzijds zijn deze organismen voor hun activiteit ook afhankelijk van de temperatuur van de omgeving. Een compostvat werkt in de winter aanzienlijk.

Er zijn verschillende systemen:

AGSO Knokke-Heist
Afdeling Waterbedrijf
’t Walletje 104 bus 101
8300 Knokke-Heist BE

info@agsoknokke-heist.be
+32 50442500
Ma - Vrij: 8.30u - 17.00u doorlopend

Volg AGSO