Nieuws

Home  /  Nieuws


Betaalterminal Sint-Michielsplein in dienst gesteld

Betaalterminal Sint-Michielsplein in dienst gesteld

Op het Sint-Michielsplein werd de 2de betaalterminal in de gemeente in dienst gesteld. Ook de Bronlaan is sinds 07/07/2022 volledig operationeel.
EDIT DELETE
Ingebruikname nieuwe glascontainers

Ingebruikname nieuwe glascontainers

Op vrijdag 4 februari werden opnieuw een aantal ondergrondse glascontainers in gebruik genomen. De nieuwe glascontainers zijn te vinden in de Albertlaan, Heilig Hartlaan (vervanging Van Bunnenlaan), Sparrendreef en de Majoor Quaillestraat (Wandelaar – Duinbergen). Ook in deze containers is het toegelaten om lege glazen flessen en bokalen zonder doppen of deksels gratis te deponeren. In de komende weken worden ook nieuwe glascontainers in gebruik genomen in de Majoor Vandammestraat, Zwinlaan, Parking Jeugdherbergstraat (vervanging Tramweg) en op het Oosthoekplein.
EDIT DELETE
Bouw- en sloopafval: sorteren om beter te recycleren

Bouw- en sloopafval: sorteren om beter te recycleren

Door een verstrenging van de controles op bouw- en sloopafval door OVAM zal er op het recyclagepark van Knokke-Heist ook strenger worden toegezien op de zuiverheidsgraad van aangeleverde bouw- en sloopafval. Concreet betekent dit dat je thuis best al voorsorteert. Omdat enkel zuiver bouw- en sloopafval kan gerecycleerd worden tot nieuwe materialen zijn er vanaf 1 december strengere controles. Wie zich aanmeldt op het recyclagepark met vervuild bouw- en sloopafval zal dit enkel nog kunnen deponeren tegen het tarief van 184 euro/m³ of 92 euro per 1/2m³.
EDIT DELETE
Nieuwe ondergrondse glascontainer in de Elizabetlaan

Nieuwe ondergrondse glascontainer in de Elizabetlaan

AGSO voorziet in de uitrol van de nieuwe ondergrondse glascontainers ook nieuwe containers ter hoogte van het Albertplein. Door de heraanleg van het plein was het niet langer mogelijk om de glascontainers op het plein zelf te plaatsen, waardoor uitgeweken moest worden naar een nieuwe locatie. De nieuwe ondergrondse glascontainers zullen geplaatst worden in het begin van de Elizabetlaan ter hoogte van juwelier Colman, Elizabetlaan nummer 17.
EDIT DELETE
De eerste nieuwe glascontainers in Knokke-Heist worden deze week in gebruik genomen.

De eerste nieuwe glascontainers in Knokke-Heist worden deze week in gebruik genomen.

Deze week worden de eerste ondergrondse glascontainers op zeven locaties in gebruik genomen. De nieuwe glascontainers zijn te vinden in de Bronlaan, op het A. Hansplein, de Bayauxlaan, Duinenwater, Leopoldlaan, Edward Verheyestraat en aan de Delhaize in de Heistlaan. Ook in deze containers is het toegelaten om lege glazen flessen en bokalen zonder doppen of deksels gratis te deponeren. Alle sites staan onder politiebewaking. Afval achterlaten aan een container is strafbaar. Dit wordt beboet.
EDIT DELETE
1 op 3 koelkasten en diepvriezers wordt niet correct gerecycleerd: Recupel lanceert nieuwe campagne

1 op 3 koelkasten en diepvriezers wordt niet correct gerecycleerd: Recupel lanceert nieuwe campagne

“Wees mayo-nice voor het milieu door je koelkast te recycleren”…. Met deze ludieke knipoog lanceert Recupel vandaag een nieuwe campagne. Want nog te veel koelkasten en diepvriezers belanden niet in het juiste recyclagecircuit. Dat is zeer schadelijk voor het milieu, want bij een foute ontmanteling komen schadelijke koelvloeistoffen en blaasgassen vrij die de ozonlaag aantasten. De impact van één fout gerecycleerde koelkast op het broeikaseffect is even hoog als de impact van een autorit van 7.500 km. Jaarlijks verdwijnen er ongeveer 200.000 koelkasten en diepvriezers van de radar.
EDIT DELETE
Verplichting voor het plaatsen van afvalkorven bij raamverkoop.

Verplichting voor het plaatsen van afvalkorven bij raamverkoop.

In deze coronatijden is raamverkoop populairder dan ooit. Bij mooi weer worden drankjes en hapjes genuttigd op bankjes, pleinen en parken. Helaas leidt dit ook tot meer zwerfvuil. De raamverkopers zijn verplicht om zelf te voorzien in korven die voldoende groot zijn om het afval in te kunnen deponeren. Om de straten en pleinen in Knokke-Heist proper te houden, zullen er verscherpte controles uitgevoerd worden op de verplichtingen waaraan raamverkopers moeten voldoen.
EDIT DELETE
PMD: De nieuwe blauwe zak komt eraan!

PMD: De nieuwe blauwe zak komt eraan!

Op donderdag 1 april is het zover. Dan introduceert AGSO Knokke-Heist de nieuwe blauwe zak. En dat is goed nieuws, want vanaf dan mogen alle plastic verpakkingen bij het PMD. Dat betekent een pak minder restafval, en veel meer recyclage.
EDIT DELETE
Voorkom lange wachttijden op het recyclagepark

Voorkom lange wachttijden op het recyclagepark

Op het recyclagepark in de Sluisstraat gelden nog steeds strikte veiligheidsmaatregelen. Hierdoor is het aantal bezoekers op het park beperkt, wat kan leiden tot een langere wachttijd. AGSO Knokke-Heist roept iedereen op om het afval zoveel als mogelijk te verzamelen en op die manier de bezoeken aan het recyclagepark te verminderen.
EDIT DELETE
AANPASSING MAATREGELEN RECYCLAGEPARK SLUISSTRAAT VANAF MAANDAG 15 JUNI

AANPASSING MAATREGELEN RECYCLAGEPARK SLUISSTRAAT VANAF MAANDAG 15 JUNI

Vanaf maandag 15 juni worden de maatregelen op het recyclagepark in de Sluisstraat aangepast. Het dragen van een mondmasker op de site wordt verplicht. Op deze manier kan de capaciteit op de site verhoogd worden tot 20 wagens. Hierdoor kunnen de wachttijden voor bezoekers gehalveerd worden. Neem dus zeker een mondmasker mee bij uw bezoek aan het recyclagepark, anders zal u verplicht zijn een mondmasker van 1 euro aan te kopen bij het toegangsloket. Er werd ook een nieuw circulatieplan ingevoerd op het recyclagepark. Bij het inrijden van het park zullen de wagens nu eerst een lus moeten maken langs de linkerzijde om zo tot aan het toegangsloket te rijden. Hierdoor wordt de capaciteit voor wagens die wachten op de site meer dan verdubbeld. Wees hoffelijk en geef de wagens die het park verlaten steeds voorrang.
EDIT DELETE
Als gevolg van de maatregelen die in het kader van de coronacrisis werden genomen mag tijdelijk geen textiel meer in de textielcontainers worden gedeponeerd.

Als gevolg van de maatregelen die in het kader van de coronacrisis werden genomen mag tijdelijk geen textiel meer in de textielcontainers worden gedeponeerd.

De aanvoer van textielafval is de laatste weken, na het invoeren van de corona-maatregelen door de overheid, gigantisch gestegen. De maatregelen van de overheid om verplaatsingen te beperken en om in ‘ons kot’ te blijven, is voor iedereen blijkbaar een stimulans om aan de voorjaarsopruiming te beginnen. Dit zorgt er voor dat de inzamelaars de toevloed van textiel niet meer kunnen verwerken. De textielinzamelaars roepen dan ook op om tijdelijk geen textiel meer te deponeren in de containers.
EDIT DELETE
Het recyclagepark sluit met onmiddellijke ingang tot ten minste 3/04/2020

Het recyclagepark sluit met onmiddellijke ingang tot ten minste 3/04/2020

Ter preventie voor de verspreiding van het coronavirus werd beslist om alle recyclageparken met onmiddellijke ingang te sluiten tot ten minste 3/04/2020.
EDIT DELETE
Ophalingen afval blijven doorgaan op de geplande dagen

Ophalingen afval blijven doorgaan op de geplande dagen

De ophalingen van restafval, PMD en Papier & Karton blijven doorgaan zoals gepland op de afvalkalender. Dit is ook zo voor de rode zone, waar veel handelszaken zich bevinden. De ophaling blijft in de rode zone doorgaan in de nacht van zondag op maandag. Voor de handelszaken die momenteel moeten sluiten in het weekend en niet in de mogelijkheid zijn om dan het afval buiten te plaatsen zijn er volgende alternatieven: - Het afval mag, ook de groene zakken, op de reglementaire tijdstippen op het thuisadres van de zelfstandige of het personeel aangeboden worden. - Papier & Karton en PMD kunnen gratis en voor onbeperkte hoeveelheden in het recyclagepark afgeleverd worden. Het recyclagepark blijft tot nader order geopend volgens de gewone openingsuren. - Voor restafval is er in de nacht van woensdag op donderdag ook steeds een ophaling voorzien. Er kan er ook gebruik gemaakt worden van de 5 betaalcontainers in Knokke-Heist.
EDIT DELETE
Opruimacties

Opruimacties

Tijdens de zomermaanden organiseert de jeugddienst van Knokke-Heist iedere dinsdagnamiddag een opruimactie van 14u tot 16u. Doe jij ook mee? Wil je graag je steentje bijdragen, maar kan je zelf niet deelnemen aan de opruimacties. Dan kan je meedoen met de sponsoractie. Per opgehaalde liter afval kan je een bedrag sponsoren die geschonken wordt aan vzw Kansenfonds.
EDIT DELETE
Mei plastic vrij

Mei plastic vrij

1/5/2019: Mei Plasticvrij, u hebt er allicht al van gehoord. Een actie die ons bewust wil maken van ons plasticverbruik en tips geeft voor kleine veranderingen in ons dagelijkse leven die al een groot verschil kunnen maken. “We willen niemand een schuldgevoel aanpraten”, zeggen initiatiefnemers Ineke Van Nieuwenhove, Mies Maria Meulders en Anne Wislez. “Doe gewoon wat haalbaar is, alle beetjes helpen.” We zetten enkele “beetjes” op een rij.
EDIT DELETE
Verbrandingsoven Knokke-Heist tegen de vlakte

Verbrandingsoven Knokke-Heist tegen de vlakte

In Westkapelle is de ontmanteling gestart van de huisvuilverbrandingsoven.

De installatie lag al twee jaar stil wegens onrendabel. Toen de milieuvergunning afliep, besloot de gemeente Knokke-Heist als eigenaar om de huisvuilverbrandingsoven te sluiten. De installatie vlak bij de Nederlandse grens is in de jaren zeventig gebouwd.   De verwerking van het huishoudelijk afval gebeurt in Eeklo.   Bij de verbrandingsoven bevindt zich ook een dierenasiel en een containerpark. Die zullen door de sloop meer ruimte krijgen.

EDIT DELETE
Zet je afval buiten voor je slapen gaat

Zet je afval buiten voor je slapen gaat

AGSO Knokke-Heist en de gemeentelijke milieudienst roepen deze zomer in hun campagne op om samen voor een proper Knokke-Heist te gaan. Deze zomercampagne is een oproep om het afval zo laat mogelijk buiten te plaatsen en correct aan te bieden zodat de meeuwen geen kans krijgen. Ook de ondergrondse betaalcontainers waar je 24 op 24 uur terecht kan met je afval, worden in de campagne extra in de kijker geplaatst. Lees het volledige artikel hier.
EDIT DELETE
Tijdstip van buitenzetten vervroegd naar 18.30 uur

Tijdstip van buitenzetten vervroegd naar 18.30 uur

Op donderdag 27 april 2017 heeft de gemeenteraad de politieverordening openbare netheid aangepast op het vlak van afvalbeheer. Het tijdstip waarop het afval mag buitengezet worden, wordt vervroegd naar 18.30 uur.
EDIT DELETE
Week van de afvalophaler

Week van de afvalophaler

Week van de afvalophaler.
EDIT DELETE
Restafvalzakken krijgen vanaf heden een nieuwe kleur

Restafvalzakken krijgen vanaf heden een nieuwe kleur

10/11/2016: Vanaf heden krijgen de restafvalzakken 15L, 30L en 60L een nieuwe kleur.  De bruine zakken worden wit. Deze kleur zorgt voor een betere zichtbaarheid tijdens de ophaling.
De nieuwe restafvalzakken zullen binnenkort te koop zijn in de verdeelpunten.

EDIT DELETE
Verbrandingsoven in de Sluisstraat definitief dicht

Verbrandingsoven in de Sluisstraat definitief dicht

3/11/2016: Het volledige artikel vindt u hier.
EDIT DELETE
Afvalinzameling Knokke-Heist

Afvalinzameling Knokke-Heist

Voor meer info download onze infofolder.
EDIT DELETE