Home  /  Nieuws  /  Als gevolg van de maatregelen die in het kader van de coronacrisis werden genomen mag tijdelijk geen textiel meer in de textielcontainers worden gedeponeerd.

Als gevolg van de maatregelen die in het kader van de coronacrisis werden genomen mag tijdelijk geen textiel meer in de textielcontainers worden gedeponeerd.

De aanvoer van textielafval is de laatste weken, na het invoeren van de corona-maatregelen door de overheid, gigantisch gestegen. De maatregelen van de overheid om verplaatsingen te beperken en om in ‘ons kot’ te blijven, is voor iedereen blijkbaar een stimulans om aan de voorjaarsopruiming te beginnen. Dit zorgt er voor dat de inzamelaars de toevloed van textiel niet meer kunnen verwerken.

De textielinzamelaars roepen dan ook op om tijdelijk geen textiel meer te deponeren in de containers.