Zoeken

Home  /  Nieuws  /  Bouw- en sloopafval: sorteren om beter te recycleren

Bouw- en sloopafval: sorteren om beter te recycleren

8 dec 2021

We gaan steeds meer oude gebouwen renoveren, een goede zaak in onze toch al overbebouwde regio. Keerzijde van de medaille is dat hierdoor heel wat bouwpuin vrijkomt. Om de afvalberg onder controle te houden, is recyclage van de verschillende fracties essentieel. Goed sorteren van uw bouw- en sloopafval is dus de boodschap! 

Bouw- en sloopafval is een verzamelnaam voor alle fracties die bij afbraakwerken kunnen vrijkomen. Bouwpuin bestaat voor 90% uit beton-, metselwerk- en asfaltpuin. Dit wordt ook de steenachtige fractie genoemd. Daarnaast bevat het een restfractie, waaronder hout, kunststoffen, metaal, roofing, gips, kalk, ... Om de recyclage mogelijk te maken, is het van belang dat deze steenachtige fractie zo zuiver mogelijk is. Kalk en keramiek, bijvoorbeeld, kunnen voor verzakkingen zorgen indien ze hergebruikt worden in bepaalde toepassingen. Daarom worden zaken zoals gipsplaten en roofing niet toegelaten bij het recycleerbaar bouwafval. Die worden afzonderlijk ingezameld.

SORTEREN WAT MAG WEL? WAT MAG NIET? 

Wat mag wel: Betonpuin, bakstenen, marmer, arduin, dakpannen, stoepdallen, cementgebonden tegels, zand, stabilisé, graniet 

Wat mag niet: Asfalt, gelplaten, eterniet, menuiserite (> asbestcement), glaswol, gyproc, gipsplaten (> gipsafval), plastic, roofing, aarde, behangpapier, metaal, hout, papier, ytong, porselein, keramiek (> niet recycleerbaar afval), gemengde fractie van aarde en steenpuin (> aarde) 

Door een verstrenging van de controles op bouw- en sloopafval door OVAM zal er op het recyclagepark van Knokke-Heist ook strenger worden toegezien op de zuiverheidsgraad van aangeleverde bouw- en sloopafval. Concreet betekent dit dat je thuis best al voorsorteert. 

 HOE AANBIEDEN? 

 Kleine hoeveelheden bouw- en sloopafval kan u kwijt op het recyclagepark. Voor grotere hoeveelheden doet u best een beroep op een containerdienst. Deponeer de verschillende fracties bouwen sloopafval in de aparte containers op het recyclagepark. 

Zijn er bij uw bouw- of verbouwingswerken afvalstoffen vrijgekomen die niet thuishoren onder één van de bovenvermelde categorieën. 

Deponeer deze afvalstoffen hier:
• Lege zakken cement: grofvuil
• Isolatiemateriaal: grofvuil
• Plastiek rond een palet of andere folie’s die niet vervuild zijn: gemengde kunststoffen
• Vensterglas: vlakglas
• Witte isomo met bolletjesstructuur: piepschuim (eps)
• Gekleurde eps of piepschuim: grofvuil 

KOPLOPER IN RECYCLEREN VAN BOUWAFVAL 

Jaarlijks produceren we zo’n 800 kg bouwafval per persoon. In Vlaanderen komt dit neer op 5 miljoen ton. Dat is de oppervlakte van 10 voetbalvelden puin van 30 meter hoog! Gelukkig zijn er steeds meer recyclagetoepassingen mogelijk. Tegenwoordig wordt jaarlijks zo’n 87% van het bouwafval gerecycleerd, steeds met toepassingen in de (wegen)bouw. Samen met Denemarken en Nederland is Vlaanderen één van de koplopers op dit vlak. 

Nieuwe toepassingen in de (wegen)bouw:
• Betonpuingranulaten: toepassingen in funderingen en in schraal beton.
• Metselwerkpuingranulaten: vooral gebruikt in onderfunderingen.
• Puinbreekzand: gebruikt als ophogingsmateriaal, onderfundering, in stabilisé, schraal funderingsbeton of betonstraatstenen. 

STRENGERE CONTROLES 

 Omdat enkel zuiver bouw- en sloopafval kan gerecycleerd worden tot nieuwe materialen zijn er vanaf 1 december strengere controles. Wie zich aanmeldt op het recyclagepark met vervuild bouw- en sloopafval zal dit enkel nog kunnen deponeren tegen het tarief van 184 euro/m³ of 92 euro per 1/2m³. 

 Heeft u een grote hoeveelheid vervuild bouw- en sloopafval dan kan het voordeliger zijn om dit te laten verwerken door een privé-afvalverwerker. 

 Denk bij het renoveren even na of bepaalde materialen die op de ene plaats weg moeten een tweede leven kunnen krijgen elders in huis. Dit kan een uniek karakter aan uw woning geven en zal u ook geld besparen. 

AGSO Knokke-Heist
Afdeling Waterbedrijf
’t Walletje 104 bus 101
8300 Knokke-Heist BE

info@agsoknokke-heist.be
+32 50442500
Ma - Vrij: 8.30u - 17.00u doorlopend

Volg AGSO