Zoeken

Home  /  Nieuws  /  Reserveer vanaf 2 april je bezoek aan het recyclagepark

Reserveer vanaf 2 april je bezoek aan het recyclagepark

25 mrt 2024

Door de start van de bouw van het nieuwe dierenasiel kan een veilige wachtrij op de site van het recyclagepark van Knokke-Heist niet gegarandeerd worden. Om de dienstverlening te waarborgen voert AGSO Knokke-Heist daarom een reservatiesysteem is op dinsdag, woensdag en zaterdag. Op donderdag en vrijdag wordt nog steeds zonder afspraak gewerkt. Reserveren kan vanaf 2 april via https://knokke-heist.mijnrecyclagepark.be met het nummer van uw toegangskaart.

Begin maart 2024 werd aangevangen met de bouw van het nieuwe dierenasiel voor Knokke-Heist. Deze nieuwbouw zal het verouderde dierenasiel vervangen en zal voldoen aan de hedendaagse normen voor dierenwelzijn. De opening van het nieuwe dierenasiel staat gepland voor eind 2025 en als alles volgens plan verloopt zal AGSO aansluitend onmiddellijk starten met de bouw van een nieuw recyclagepark. Deze investering vormt dan ook het sluitstuk van een omvangrijk investeringsprogramma voor de site Sluisstraat. 

Door de bouwwerken en bijhorende werfinrichting voor het nieuwe dierenasiel is de beschikbare ruimte voor voertuigen om een veilige wachtrij op de site te organiseren sterk beperkt. Om veiligheidsredenen is het daarenboven niet mogelijk om de wachtrij door te laten lopen op een deel van de Sluisstraat. Daarom heeft AGSO enkele wijzigingen doorgevoerd om een veilige en efficiënte dienstverlening op het recyclagepark te waarborgen: 

Invoering van een reservatiesysteem: Vanaf dinsdag 2 april 2024 introduceert het recyclagepark van Knokke-Heist een reservatiesysteem op dinsdag, woensdag en zaterdag. Op donderdag en vrijdag zal er zonder afspraak worden gewerkt. 

Reorganisatie wachtzone: Vanaf maart volg je de rechterkant van de oprit om toegang te krijgen tot het recyclagepark. Er werden meerdere nieuwe wachtstroken gecreëerd in functie van een efficiënte organisatie. 

Waarom reserveren voor een bezoek aan het recyclagepark?

Betere spreiding van de bezoekers  

Op drukke momenten kunnen wachtrijen ontstaan, wat leidt tot lange en onveilige wachttijden en een minder efficiënte dienstverlening. Door te werken op afspraak realiseren we een goede spreiding van de bezoekers op drukke dagen en toegang zonder afspraak op rustigere dagen. 

Verbeterde dienstverlening 

Dankzij de gespreide bezoeken kunnen onze parkwachters een verbeterde dienstverlening bieden. Dit draagt bij aan een vlottere begeleiding van elke bezoeker en verbetert de verkeerscirculatie op en rond het recyclagepark. 

Tips voor een vlot bezoek aan het recyclagepark

Toegangskaart: Inwoners, tweedeverblijvers en ondernemingen met een geldige toegangskaart hebben toegang. Zonder geldige toegangskaart is toegang niet mogelijk. Aanvragen kunnen via de website van AGSO Knokke-Heist worden ingediend. 

Voorbereiding bezoek: Reserveer vanaf 2 april 2024 een tijdslot via https://knokke-heist.mijnrecyclagepark.be. Aanmelden doe je met het kaartnummer. Na reservatie ontvang je een bevestigingsmail.  

Vrije toegang op donderdag en vrijdag: Op donderdag en vrijdag is geen afspraak nodig. Voor bezoeken op dinsdag, woensdag en zaterdag is altijd een afspraak vereist. 

Afvalsortering: Sorteer je afval vooraf en beperk het aantal afvalstromen. Kom alleen als je voldoende afval hebt. 

Huis-aan-huisophaling: Maak gebruik van de huis-aan-huis ophalingen en overweeg abonnementenservice voor tuinafval van AGSO Knokke-Heist. Asbest en grof huisvuil kunnen ook aan huis opgehaald worden.  

Wat te doen op de afspraak 

Kom op het afgesproken tijdstip naar het park met zowel de bevestigingsmail (op papier of digitaal) als je toegangskaart. Elk tijdslot heeft een marge van 15 minuten. Te laat? Helaas geen toegang; maak een nieuwe afspraak. 

Het recyclagepark van Knokke-Heist blijft streven naar een hoogwaardige dienstverlening, en het nieuwe reservatiesysteem is een stap in de richting van een geoptimaliseerde gebruikerservaring. 

Praktische info:

Afspraak maken: https://knokke-heist.mijnrecyclagepark.be

Alles over uw recyclagepark: https://www.agsoknokke-heist.be/afval/recyclagepark


AGSO Knokke-Heist
Afdeling Waterbedrijf
’t Walletje 104 bus 101
8300 Knokke-Heist BE

info@agsoknokke-heist.be
+32 50442500
Ma - Vrij: 8.30u - 17.00u doorlopend

Volg AGSO