Home  /  Recyclagepark  /  Wat mag ik aanbieden?

Wat mag ik aanbieden?


Tuinafval

- Bladeren
- Bloemen- en plantenresten
- Gazonmaaisel, haagscheersel
- Snoeihout
Maar misschien kan u ook composteren

edit
Bouw-en sloopafval

- Asfalt
- Beton
- Glaswol (aparte container)
- Gyproc (aparte container)
- Roofing (aparte container)
- Rotswol (aparte container)
- Stenen, steenpuin
- Zand

edit
Hout

- Bekisting met plaatmateriaal
- Exotisch hout
- Fineerhout
- Massief constructiehout (balken, planken, kepers, juffers,..)
- MDF (medium density fiber board)
- OSB (oriented strand board)
- Perspallets
- Triplex en multiples
- Vezel-en spaanderplaten
- Zuivere pallets (al dan niet gekleurd)

edit
Grof huisvuil

- Alle brandbare afvalstoffen die te groot of te zwaar zijn om in de restafvalzak te stoppen en niet meer hergebruikt of gerecycleerd kunnen worden
- Matrassen
- Meubelstukken
- Vloerbekleding
 
Wie niet over vervoer bezit kan het grofvuil tegen betaling ook laten ophalen.  
Meer informatie over de ophaling van groot huisvuil vindt u hier

edit
Andere afvalstoffen

- Wit en gekleurd glas
- Vlak glas
- Papier en karton
- PMD (enkel aanbieden in de officiële blauwe zakken)
- Plasticfolie
- Bloempotjes en plantentrays
- Harde plastics
- Autobanden (4 banden per jaar gratis)
- Wit-en bruingoed of AEEA (= afgedankte elektrische en elektronische apparaten); overigens kunt u bij aankoop van een nieuw toestel uw oud toestel teruggeven aan de handelaar
- Asbest (Opgelet, ga voorzichtig om met asbest)
- Gips
- Keramiek
- Piepschuim ("isomo")
- Oude metalen
- Kringloopgoederen
- Autobatterijen
- Motorolie en frituurolie
- Klein Gevaarlijk Afval (KGA): dit zijn alle afvalstoffen die in kleinere hoeveelheden vrijkomen en die omwille van hun samenstelling en/of gevaren apart verwerkt dienen te worden:
       - verven, inkten, lijmen, harsen, oliën, vetten, solventen, zuren, basen, schoonmaakmiddelen, batterijen, kwikproducten, verpakkingen met resten van voornoemde producten.
   Behandel dit soort afval met de nodige zorg en geef het af bij uw bezoek aan het recyclagepark aan de parkwachters.
 

edit
Afval NIET voor het recyclagepark

- Oude of vervallen geneesmiddelen: afgeven bij uw apotheker

edit

Plattegrond