Zoeken

Over AGSO  /  Dislaimer

Dislaimer

De website www.agsoknokke-heist.be is met zorg samengesteld en wordt regelmatig bijgewerkt. AGSO verschaft de inhoud van deze website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt. Er worden geen garanties verstrekt met betrekking tot de kwaliteit, volledigheid en geschiktheid van de inhoud van de website of verwijzingen naar andere websites of informatie van derden.

AGSO is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of de daarin opgenomen informatie, noch voor eventuele problemen bij het gebruik of raadplegen van de website.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website.

Eventuele gebreken of problemen bij het gebruik van de website kunnen gemeld worden.

Vermits de bezoeker door zijn bezoek aan de website of door gebruik te maken van de dienstverlening onderhavige disclaimer en de daarin opgenomen voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, stemt de bezoeker ermee in dat elke betwisting of vordering met betrekking tot de website of dienstverlening of elk gegeven dat hierin vermeld staat, door het Belgisch recht wordt beheerst en onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Brugge valt.


AGSO Knokke-Heist
’t Walletje 104 bus 101
8300 Knokke-Heist BE

info@agsoknokke-heist.be
+32 50442500
Ma - Vrij: 8.30u - 17.00u doorlopend

Volg AGSO