Over AGSO  /  Nieuws

Nieuws

Nieuwe ondergrondse glascontainer in de Elizabetlaan

AGSO voorziet in de uitrol van de nieuwe ondergrondse glascontainers ook nieuwe containers ter hoogte van het Albertplein. Door de heraanleg van het plein was het niet langer mogelijk om de glascontainers op het plein zelf te plaatsen, waardoor uitgeweken moest worden naar een nieuwe locatie. De nieuwe ondergrondse glascontainers zullen geplaatst worden in het begin van de Elizabetlaan ter hoogte van juwelier Colman, Elizabetlaan nummer 17.
EDIT DELETE

De eerste nieuwe glascontainers in Knokke-Heist worden deze week in gebruik genomen.

Deze week worden de eerste ondergrondse glascontainers op zeven locaties in gebruik genomen. De nieuwe glascontainers zijn te vinden in de Bronlaan, op het A. Hansplein, de Bayauxlaan, Duinenwater, Leopoldlaan, Edward Verheyestraat en aan de Delhaize in de Heistlaan. Ook in deze containers is het toegelaten om lege glazen flessen en bokalen zonder doppen of deksels gratis te deponeren. Alle sites staan onder politiebewaking. Afval achterlaten aan een container is strafbaar. Dit wordt beboet.
EDIT DELETE

1 op 3 koelkasten en diepvriezers wordt niet correct gerecycleerd: Recupel lanceert nieuwe campagne

“Wees mayo-nice voor het milieu door je koelkast te recycleren”…. Met deze ludieke knipoog lanceert Recupel vandaag een nieuwe campagne. Want nog te veel koelkasten en diepvriezers belanden niet in het juiste recyclagecircuit. Dat is zeer schadelijk voor het milieu, want bij een foute ontmanteling komen schadelijke koelvloeistoffen en blaasgassen vrij die de ozonlaag aantasten. De impact van één fout gerecycleerde koelkast op het broeikaseffect is even hoog als de impact van een autorit van 7.500 km. Jaarlijks verdwijnen er ongeveer 200.000 koelkasten en diepvriezers van de radar.
EDIT DELETE

Opgelet: valse e-mails van De Watergroep in omloop

Er circuleren momenteel frauduleuze e-mails uit naam van De Watergroep met als afzender 'Doccle'. Kreeg je zo'n e-mail? Doe er dan niets mee. In Knokke-Heist wordt iedereen bediend door AGSO Knokke-Heist afdeling waterbedrijf. Je zal dus nooit een e-mail of factuur van de Watergroep ontvangen.
EDIT DELETE

Verplichting voor het plaatsen van afvalkorven bij raamverkoop.

In deze coronatijden is raamverkoop populairder dan ooit. Bij mooi weer worden drankjes en hapjes genuttigd op bankjes, pleinen en parken. Helaas leidt dit ook tot meer zwerfvuil. De raamverkopers zijn verplicht om zelf te voorzien in korven die voldoende groot zijn om het afval in te kunnen deponeren. Om de straten en pleinen in Knokke-Heist proper te houden, zullen er verscherpte controles uitgevoerd worden op de verplichtingen waaraan raamverkopers moeten voldoen.
EDIT DELETE

Waterf###, 320 euro per persoon besparen?!

De Vlaming blijft verknocht aan flessenwater en dat kunnen ze voelen in hun portemonnee. Kraanwater is een volwaardig alternatief: het is goedkoper en bovendien milieuvriendelijker. Die boodschap brengt AquaFlanders, de federatie van Vlaamse waterbedrijven en rioolbeheerders. De organisatie lanceert een nieuwe bewustmakingscampagne ‘Waterf###’ om de financiële voordelen van kraanwater in de kijker te zetten. De gemiddelde Vlaming kan per jaar maar liefst 320 euro sparen door voor kraanwater in plaats van flessenwater te kiezen.
EDIT DELETE

PMD: De nieuwe blauwe zak komt eraan!

Op donderdag 1 april is het zover. Dan introduceert AGSO Knokke-Heist de nieuwe blauwe zak. En dat is goed nieuws, want vanaf dan mogen alle plastic verpakkingen bij het PMD. Dat betekent een pak minder restafval, en veel meer recyclage.
EDIT DELETE

Schilderwerken watertoren Duinbergen

Op maandag 15 maart start de aannemer in opdracht van AGSO met het schilderen van de watertoren in Duinbergen. Er wordt eerst een stelling rond de schacht van de toren geplaatst. Daarna wordt de watertoren volledig gereinigd, alle mossen en vuil worden verwijderd. Waar nodig wordt het gevelmetselwerk hersteld en vervolgens krijgt de volledige toren een nieuwe verflaag. Als de weersomstandigheden het toelaten, moeten de werken afgerond zijn tegen eind mei 2021.
EDIT DELETE

Voorkom lange wachttijden op het recyclagepark

Op het recyclagepark in de Sluisstraat gelden nog steeds strikte veiligheidsmaatregelen. Hierdoor is het aantal bezoekers op het park beperkt, wat kan leiden tot een langere wachttijd. AGSO Knokke-Heist roept iedereen op om het afval zoveel als mogelijk te verzamelen en op die manier de bezoeken aan het recyclagepark te verminderen.
EDIT DELETE

Indienstelling nieuwe hoogspanningscabine op vrijdag 11 en zaterdag 12 december

Op vrijdag 11 en zaterdag 12 december wordt een nieuwe hoogspanningscabine in dienst gesteld. Om de nieuwe hoogspanningscabine te kunnen aansluiten zal er tijdelijk geen elektriciteit zijn in de Helmweg. Hierdoor zal het pompstation tijdelijk uitgeschakeld worden. Om hinder zoveel mogelijk te vermijden wordt de tijdspanne beperkt tot telkens 30 minuten van 6u30 tot 7u op vrijdag 11 en zaterdag 12 december. Alle klanten van AGSO Waterbedrijf zullen overgeschakeld worden naar water van de Watertoren in Duinbergen. Maar aangezien de druk van het water uit de watertoren 4 bar is in plaats van 5 bar, kunnen mogelijks de hoogste appartementen op de Zeedijk tijdelijk toch geen water hebben in de tijdspanne van 6u30 tot 7u op vrijdag 11 en zaterdag 12 december.
EDIT DELETE

Parkeren rond Heldenplein

- De Shop & Go parkeerplaatsen ter hoogte van Knokkestraat 2 t.e.m. 8 blijven behouden ‐ De Shop & Go parkeerplaatsen en de laad‐ en loszone ter hoogte van Knokkestraat 12 t.e.m. 20 verdwijnen aangezien de breedte van de rijweg niet toelaat om verkeer toe te laten naast een geparkeerd voertuig. Parkeren of stilstaan is hierdoor ook niet meer mogelijk. ‐ De laad‐ en loszone ter hoogte van Knokkestraat 20A‐22 blijft behouden, maar een deel van het voetpad wordt hiervoor ingenomen. Op die manier kan er steeds geladen of gelost worden, terwijl voertuigen er tegelijk kunnen passeren. ‐ De Shop & Go plaatsen in de Kursaalstraat blijven behouden.
EDIT DELETE

Aanvang werken Heldentoren

Bij de start van de werken zal de verkeersdoorstroming in de buurt wijzigen. Zo worden de Nicolas Mengélaan en de verbindingsweg tussen de Knokkestraat en de Elizabetlaan deel van de werf (zie plan hieronder). Daarnaast wordt de Knokkestraat definitief een éénrichtingsstraat met rijrichting naar de Kursaalstraat. Bovendien wordt één rijstrook van de Elizabetlaan voorzien als tijdelijke laaden loszone voor werfvoertuigen. Tot slot willen we u nog meedelen dat er vanaf maandag 9 november 2020 niet langer gebruik kan gemaakt worden van de parking in de Knokkestraat. De eerst geplande werken zijn het plaatsen van een werfafsluiting, het verwijderen van de verharding (asfalt van parking en wegen, voetpaden…), het plaatsen van de beschoeiing en de voorafgraving van de bouwput. De beschoeiing wordt zo geplaatst dat er steeds verkeer toegelaten is naast de werf zonder gevaar voor verzakkingen van de nabijgelegen grond.
EDIT DELETE

Aquaflanders lanceert educatief materiaal over water

AquaFlanders, de federatie van Vlaamse waterbedrijven en rioolbeheerders, wil kinderen en jongeren de waarde van water en het belang van duurzaam watergebruik bijbrengen. Daarom biedt de federatie kant-en-klare educatieve pakketten aan voor alle graden van het lager onderwijs. Het materiaal is vanaf vandaag gratis te downloaden via www.kraanwater.be/educatie. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir nodigt leerkrachten en ouders uit om gebruik te maken van de aangeboden materialen: “Met dit lesmateriaal maken we de kinderen van vandaag en de generatie volwassenen van morgen bewust van het belang van water en leren we hen hoe er het best mee om te gaan.”
EDIT DELETE

Omgevingsvergunning voor aanleg van het bedrijventerrein t Walletje 4 in Westkapelle ingediend

Op 14 juli heeft AGSO de omgevingsvergunning ingediend voor de realisatie van het bedrijventerrein ’t Walletje fase 4. De aanvraag omvat de aanleg van rioleringen en wegenis, maar ook de aanleg van een buffervijver, parkzone en een fietspad die het dorp van Westkapelle zal verbinden met de ziekenhuis site. Deze procedure voorziet een openbaar onderzoek, waarbij je, indien gewenst, de dossierstukken kan inkijken. Dit onderzoek start op 15/10/20 en loopt tot 15/11/20. Het dossier kan je via het publieke omgevingsloket of ter plaatse op het gemeentehuis inkijken.
EDIT DELETE

Omgevingsvergunning voor realisatie nieuwbouwproject HOOST ingediend

Op 26/09 heeft CAAAP de omgevingsvergunning voor de realisatie van het nieuwbouwproject “HOOST” (de bouw van een multifunctionele zaal, kantoren, bibliotheek, ondergrondse parking, appartementen en de heraanleg van het plein & de straten) ingediend bij de gemeente Knokke-Heist. Deze procedure voorziet een openbaar onderzoek waarbij je, indien gewenst, de dossierstukken kan inkijken. Dit onderzoek start op 12/10/20 en loopt tot 12/11/20. Het dossier kan je via het publieke omgevingsloket of ter plaatse op het gemeentehuis inkijken.
EDIT DELETE

AGSO gaat voor groener met installatie van 135 zonnepanelen

AGSO draagt bij aan een groenere aarde door een installatie van 135 zonnepanelen op de gemeentelijke basisscholen het Anker en de Pluim. Hiermee kunnen de twee scholen, alsook Sincfala voorzien worden van zonne-energie.
EDIT DELETE

Aquaflanders roept op om verstandig om te gaan met Kraanwater.

Deze week belooft warm te worden. Zeer warm. Dit tot groot jolijt van de ‘toerist in eigen land’. Helaas dragen dergelijke hoge temperaturen, in combinatie met het uitblijven van regen, ertoe bij dat ook ons watergebruik de hoogte in schiet. Vandaar dat AquaFlanders, de federatie van de waterbedrijven en rioolbeheerders, oproept om verstandig om te gaan met kraanwater.
EDIT DELETE

Disorderline geeft ook artistieke invulling aan gloednieuwe kiosk op het Maes- en Boereboomplein

Op het Maes- en Boereboomplein staat sinds 10 juli een nieuwe kiosk waar bezoekers de recentste informatie over het project HOOST kunnen vinden. De kiosk werd door het gekende ‘Disorderline’ vorm gegeven en staat centraal op het plein. De gebruikte kleuren zijn in overeenstemming met de kleuren die gebruikt worden in het ontwerp van het Parijse architectenbureau Jacob+Macfarlane. De nu al iconische, kleurrijke toren zal een nieuwe landmark en aantrekkingspool worden in Knokke-Heist. Naast 97 unieke appartementen is er ook een multifunctionele evenementenhal, een bibliotheek en spelotheek, een trouw -en gemeenteraadszaal en lokalen voor enkele gemeentelijke diensten voorzien.
EDIT DELETE

AANPASSING MAATREGELEN RECYCLAGEPARK SLUISSTRAAT VANAF MAANDAG 15 JUNI

Vanaf maandag 15 juni worden de maatregelen op het recyclagepark in de Sluisstraat aangepast. Het dragen van een mondmasker op de site wordt verplicht. Op deze manier kan de capaciteit op de site verhoogd worden tot 20 wagens. Hierdoor kunnen de wachttijden voor bezoekers gehalveerd worden. Neem dus zeker een mondmasker mee bij uw bezoek aan het recyclagepark, anders zal u verplicht zijn een mondmasker van 1 euro aan te kopen bij het toegangsloket. Er werd ook een nieuw circulatieplan ingevoerd op het recyclagepark. Bij het inrijden van het park zullen de wagens nu eerst een lus moeten maken langs de linkerzijde om zo tot aan het toegangsloket te rijden. Hierdoor wordt de capaciteit voor wagens die wachten op de site meer dan verdubbeld. Wees hoffelijk en geef de wagens die het park verlaten steeds voorrang.
EDIT DELETE

Gooi geen vochtige doekjes in het toilet!

Vochtige doekjes worden vaak gebruikt voor babybilletjes of om make-up te verwijderen... Helaas gooien we ze na gebruik vaak in het toilet, en daar zorgen ze vaak voor heel wat problemen. In de wijk Heulebrug valt het pompstation hierdoor geregeld uit. Wat leidt tot toiletten die overlopen en problemen bij de buren. Gooi ze dus niet in het toilet, ook al zegt de verpakking dat dit toegelaten is.
EDIT DELETE