Home  /  HEULEBRUG

HEULEBRUG


Met de verkaveling Heulebrug wensen het gemeentebestuur van Knokke-Heist, het AGSO Knokke-Heist en de West-Vlaamse intercommunale wvi een kwalitatieve gemengde woonwijk te realiseren met sociale en betaalbare woonentiteiten.

AGSO Knokke-Heist staat in voor de realisatie van 2 deelzones in deze verkaveling:

  • Projectzone I: zone ter hoogte van Heistlaan. Dit is de site van het voormalige sportcentrum Speelman.

  • Projectzone II: zone ter hoogte van de Breed Veertien. Het betreft de site van de ‘Korenbloem’ waar momenteel speelpleinwerking, jeugdbeweging Oranje en delen van de muziekschool een onderdak hebben.

AGSO is momenteel de procedure gestart om de eerste 19 percelen toe te wijzen aan de kandidaten op de inschrijvingslijst. Er is nog maar één perceel ter beschikking.

Meer informatie over deze percelen en de procedure vindt u hier

Timing

In een latere fase zal AGSO percelen 1-15 en de percelen ter hoogte van de Korenbloem ter beschikking stellen.

Rol AGSO

AGSO treedt op als ontwikkelaar.

Ontwerper: Studiebureau Haegebaert


Luchtfoto

DELETE GO TO

Project Heulebrug

DELETE GO TO

Huizen Heulebrug van ver

DELETE GO TO

Huizen Heulebrug

DELETE GO TO