Home  /  projecten  /  HEULEBRUG

HEULEBRUG


Met de verkaveling Heulebrug wensen het gemeentebestuur van Knokke-Heist, het AGSO Knokke-Heist en de West-Vlaamse intercommunale WVI een kwalitatieve gemengde woonwijk te realiseren met sociale en betaalbare woonentiteiten.

AGSO Knokke-Heist staat in voor de realisatie van 2 deelzones in deze verkaveling:

  • Projectzone I: zone ter hoogte van Heistlaan. Dit is de site van het voormalige sportcentrum Speelman.

  • Projectzone II: zone ter hoogte van de Breed Veertien. Het betreft de site van de ‘Korenbloem’ waar momenteel speelpleinwerking, jeugdbeweging Oranje en delen van de muziekschool een onderdak hebben.


Timing

Momenteel zijn er geen percelen meer beschikbaar.
In een latere fase zal AGSO percelen 1-15 en de percelen ter hoogte van de Korenbloem ter beschikking stellen.

Alle registraties voor de nog te realiseren kavels verlopen voortaan via het woonloket. 
Indien u nog steeds interesse heeft in een lokaal woonproject in Knokke-Heist kan u zich kandidaat stellen via woonloket@knokke-heist.be  

Rol AGSO

AGSO treedt op als ontwikkelaar.
Ontwerper: Studiebureau Haegebaert


Project Heulebrug
Project Heulebrug
EDIT DELETE
Huizen Heulebrug
Huizen Heulebrug
EDIT DELETE
Huizen Heulebrug van ver
Huizen Heulebrug van ver
EDIT DELETE
Luchtfoto
Luchtfoto
EDIT DELETE
Verkavelingsvoorschiften
Verkavelingsvoorschiften
EDIT DELETE