Home  /  Nieuws

Nieuws


Infomarkt doortocht Heist

Infomarkt doortocht Heist

Vanaf maandag 2 september herstarten de werkzaamheden voor de doortocht van Heist tussen het Heldenplein en het Vissershuldeplein. Op donderdag 12 september van 17 tot 21 uur worden deze werkzaamheden uitgebreid uiteengezet op de infomarkt in Zaal Ravelingen. De definitieve ontwerpplannen van de volledige doortocht, ook van de projecten Ravelingen 3.0 en Maes en Boereboomplein, inclusief timing en fasering van de geplande werken kunnen daar geraadpleegd worden.
EDIT DELETE
Ondertekening PPS-overeenkomst Maes en Boereboomplein

Ondertekening PPS-overeenkomst Maes en Boereboomplein

Het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Knokke-Heist (AGSO Knokke-Heist) en de THV Maes en Boereboomplein Knokke-Heist bestaande uit CAAAP NV en ARTES Depret NV zijn overgegaan tot de ondertekening van de PPS overeenkomst die dienst als basis voor de ontwikkeling van het Maes en Boereboomplein te Knokke-Heist.
EDIT DELETE
Uitbreiding bedrijventerrein ’t Walletje fase 4: Stel je kandidaat tegen 15 mei

Uitbreiding bedrijventerrein ’t Walletje fase 4: Stel je kandidaat tegen 15 mei

De vraag naar bedrijventerreinen in Knokke-Heist is erg groot. Daarom organiseerde AGSO Knokke-Heist op 21 en 25 maart twee infoavonden over de uitbreiding van het bedrijventerrein ’t Walletje fase 4. Meer dan 100 geïnteresseerden waren aanwezig. Bedrijven die een bedrijfskavel willen kopen worden nu opgeroepen om zich nu definitief kandidaat stellen via de vestigingsaanvraag. Indienen kan tot uiterlijk 15 mei 2019.
EDIT DELETE
De nieuwe fuifzaal Ravelingen 3.0 wordt ontworpen en gebouwd door de THV TV Stadsbader - EEG - B-Architecten

De nieuwe fuifzaal Ravelingen 3.0 wordt ontworpen en gebouwd door de THV TV Stadsbader - EEG - B-Architecten

Door de ontwikkeling van het project Maes- & Boereboomplein (hyperlink naar project) verdwijnt in het najaar van 2019 het ontmoetingscentrum Ravelingen. Er was dus nood aan nieuwe socio-culturele infrastructuur voor het bloeiende Heistse verenigingsleven. Aan deze vraag zal in de toekomst op 2 sites tegemoet gekomen worden. Enerzijds zullen de ‘zachtere’ activiteiten, zoals kaarten, dansnamiddagen, toneelvoorstellingen,… plaatshebben in de multifunctionele hal van het nieuw te bouwen torengebouw op het Maes- & Boereboomplein. Voor de meer ‘harde’ activiteiten (fuiven, optredens) heeft het gemeentebestuur beslist een nieuwe fuifzaal te bouwen. Deze nieuwe fuifzaal zal gebouwd worden op het terrein naast het station van Heist, langs de Koudekerkelaan. De uitvoering van deze ontwikkeling werd toevertrouwd aan AGSO Knokke-Heist.
EDIT DELETE
Toewijzing PPS Maes en Boereboomplein, Knokke-Heist

Toewijzing PPS Maes en Boereboomplein, Knokke-Heist

AGSO heeft de onderhandelingen met de aangewezen voorkeursbieder voor de realisatie van het project Maes en Boereboomplein afgerond. Aan de raad van bestuur van 10 september wordt de definitieve goedkeuring gevraagd.
EDIT DELETE