Home  /  Nieuws

Nieuws


VERHUUR HORECARUIMTE RESIDENTIE CROWN- PASTOOR OPDEDRINCKPLEIN - KNOKKE-HEIST

VERHUUR HORECARUIMTE RESIDENTIE CROWN- PASTOOR OPDEDRINCKPLEIN - KNOKKE-HEIST

AGSO Knokke-Heist zoekt een huurder voor het inrichten en exploiteren van een gelijkvloerse horecaruimte in de Residentie Crown, gelegen op het Pastoor Opdedrinckplein te Knokke-Heist.
EDIT DELETE
Vlaamse overheid geeft onderzoekspremie van € 12 336 voor restauratiewerken aan de beschermde Magrittezaal

Vlaamse overheid geeft onderzoekspremie van € 12 336 voor restauratiewerken aan de beschermde Magrittezaal

Knokke-Heist ontvangt nu een premie van € 12 336 van de Vlaamse overheid om onderzoek te doen naar de staat van de Magrittezaal. AGSO Knokke-Heist heeft hiertoe een opdracht gegund aan een gespecialiseerd architectenbureau en een erkende restaurateur-muurschilderingen. Zij zullen de nodige restauratie- en reinigingsproeven uitvoeren en een eerste conditierapport opmaken over de muurschilderingen. Tegelijk worden noodfixaties en bewarende maatregelen getroffen op de meest kritische beschadigingen van de muurschilderingen. De onderzoeksresultaten zullen vervolgens bestudeerd en verwerkt worden tot een leidraad voor de opdracht voor de renovatie van “Het Betoverde Rijk” en de Magrittezaal zelf.
EDIT DELETE
Aanvang werken Maes- en Boereboomplein

Aanvang werken Maes- en Boereboomplein

Enige tijd geleden konden we trots melden dat AGSO Knokke-Heist en CAAAP de definitieve omgevingsvergunning voor de heraanleg van het Maes- en Boereboomplein hadden verkregen. Ondertussen kunnen wij je na een succesvolle voorverkoop van Hoost de volgende mijlpaal in het project aankondigen. Na het kerstverlof (10/01/2022) start aannemer Artes met de werken.
EDIT DELETE
Parkeren rond Heldenplein

Parkeren rond Heldenplein

- De Shop & Go parkeerplaatsen ter hoogte van Knokkestraat 2 t.e.m. 8 blijven behouden ‐ De Shop & Go parkeerplaatsen en de laad‐ en loszone ter hoogte van Knokkestraat 12 t.e.m. 20 verdwijnen aangezien de breedte van de rijweg niet toelaat om verkeer toe te laten naast een geparkeerd voertuig. Parkeren of stilstaan is hierdoor ook niet meer mogelijk. ‐ De laad‐ en loszone ter hoogte van Knokkestraat 20A‐22 blijft behouden, maar een deel van het voetpad wordt hiervoor ingenomen. Op die manier kan er steeds geladen of gelost worden, terwijl voertuigen er tegelijk kunnen passeren. ‐ De Shop & Go plaatsen in de Kursaalstraat blijven behouden.
EDIT DELETE
Aanvang werken Heldentoren

Aanvang werken Heldentoren

Bij de start van de werken zal de verkeersdoorstroming in de buurt wijzigen. Zo worden de Nicolas Mengélaan en de verbindingsweg tussen de Knokkestraat en de Elizabetlaan deel van de werf (zie plan hieronder). Daarnaast wordt de Knokkestraat definitief een éénrichtingsstraat met rijrichting naar de Kursaalstraat. Bovendien wordt één rijstrook van de Elizabetlaan voorzien als tijdelijke laaden loszone voor werfvoertuigen. Tot slot willen we u nog meedelen dat er vanaf maandag 9 november 2020 niet langer gebruik kan gemaakt worden van de parking in de Knokkestraat. De eerst geplande werken zijn het plaatsen van een werfafsluiting, het verwijderen van de verharding (asfalt van parking en wegen, voetpaden…), het plaatsen van de beschoeiing en de voorafgraving van de bouwput. De beschoeiing wordt zo geplaatst dat er steeds verkeer toegelaten is naast de werf zonder gevaar voor verzakkingen van de nabijgelegen grond.
EDIT DELETE
Omgevingsvergunning voor aanleg van het bedrijventerrein t Walletje 4 in Westkapelle ingediend

Omgevingsvergunning voor aanleg van het bedrijventerrein t Walletje 4 in Westkapelle ingediend

Op 14 juli heeft AGSO de omgevingsvergunning ingediend voor de realisatie van het bedrijventerrein ’t Walletje fase 4. De aanvraag omvat de aanleg van rioleringen en wegenis, maar ook de aanleg van een buffervijver, parkzone en een fietspad die het dorp van Westkapelle zal verbinden met de ziekenhuis site. Deze procedure voorziet een openbaar onderzoek, waarbij je, indien gewenst, de dossierstukken kan inkijken. Dit onderzoek start op 15/10/20 en loopt tot 15/11/20. Het dossier kan je via het publieke omgevingsloket of ter plaatse op het gemeentehuis inkijken.
EDIT DELETE
Omgevingsvergunning voor realisatie nieuwbouwproject HOOST ingediend

Omgevingsvergunning voor realisatie nieuwbouwproject HOOST ingediend

Op 26/09 heeft CAAAP de omgevingsvergunning voor de realisatie van het nieuwbouwproject “HOOST” (de bouw van een multifunctionele zaal, kantoren, bibliotheek, ondergrondse parking, appartementen en de heraanleg van het plein & de straten) ingediend bij de gemeente Knokke-Heist. Deze procedure voorziet een openbaar onderzoek waarbij je, indien gewenst, de dossierstukken kan inkijken. Dit onderzoek start op 12/10/20 en loopt tot 12/11/20. Het dossier kan je via het publieke omgevingsloket of ter plaatse op het gemeentehuis inkijken.
EDIT DELETE
AGSO gaat voor groener met installatie van 135 zonnepanelen

AGSO gaat voor groener met installatie van 135 zonnepanelen

AGSO draagt bij aan een groenere aarde door een installatie van 135 zonnepanelen op de gemeentelijke basisscholen het Anker en de Pluim. Hiermee kunnen de twee scholen, alsook Sincfala voorzien worden van zonne-energie.
EDIT DELETE
Disorderline geeft ook artistieke invulling aan gloednieuwe kiosk op het Maes- en Boereboomplein

Disorderline geeft ook artistieke invulling aan gloednieuwe kiosk op het Maes- en Boereboomplein

Op het Maes- en Boereboomplein staat sinds 10 juli een nieuwe kiosk waar bezoekers de recentste informatie over het project HOOST kunnen vinden. De kiosk werd door het gekende ‘Disorderline’ vorm gegeven en staat centraal op het plein. De gebruikte kleuren zijn in overeenstemming met de kleuren die gebruikt worden in het ontwerp van het Parijse architectenbureau Jacob+Macfarlane. De nu al iconische, kleurrijke toren zal een nieuwe landmark en aantrekkingspool worden in Knokke-Heist. Naast 97 unieke appartementen is er ook een multifunctionele evenementenhal, een bibliotheek en spelotheek, een trouw -en gemeenteraadszaal en lokalen voor enkele gemeentelijke diensten voorzien.
EDIT DELETE
Sloop Hoeve

Sloop Hoeve

Op maandag 20 april start de afbraak van de hoeve langs de Herenweg in Westkapelle. Hiermee wordt de 1e stap gezet in de verwezenlijking van de uitbreiding (4e fase) van het bedrijventerrein ’t Walletje. De aannemer zal de hinder voor de omwonenden tot een minimum beperken. Het aanwezige asbest wordt voorafgaand aan de effectieve sloop verwijderd volgens de wettelijke voorschriften. De reglementaire uitvoering wordt opgevolgd door de aangestelde deskundige Samuel Danneels – ABO NV.
EDIT DELETE
Start bouwwerkzaamheden ODD-plein

Start bouwwerkzaamheden ODD-plein

IMMOBEL, projectontwikkelaar van Crown, een kwalitatief hoogstaand nieuwbouwproject aan het Opdedrinckplein, start binnenkort zijn bouwactiviteiten. Het project wordt in opdracht van AGSO Knokke-Heist ontwikkeld. De residentie beschikt over 43 appartementen met bijhorende terrassen of tuin, een ondergrondse parkeergarage, en een gelijkvloers handelspand dat onder het beheer van AGSO zal worden geëxploiteerd.
EDIT DELETE
De afbraak van het stadhuis van Heist en de Ravelingen is in volle uitvoering.

De afbraak van het stadhuis van Heist en de Ravelingen is in volle uitvoering.

Sommige omwonenden maken zich zorgen bij het opwaaiend stof en de onzekerheid omtrent aanwezigheid van asbest in het gebouw. AGSO kan met de hand op het hart iedereen hierin geruststellen: het aanwezig asbest werd voorafgaand aan de uitwendige sloop volgens de wettelijke reglementeringen verwijderd. In de voorbereiding van de sloopwerken werd een wettelijk sloopopvolgingsplan opgesteld, waarin de asbestinventaris en een beschrijving hoe dit te verwijderen werd opgenomen. Het sloopopvolgingsplan werd door een onafhankelijk deskundige nagezien, het conformiteitsattest werd afgeleverd. De reglementaire uitvoering hiervan werd opgevolgd door de aangestelde deskundige, Seppe Van Der Stoelen (PROFEX NV), die tijdens zijn controlebezoek heeft vastgesteld dat alle asbesttoepassingen en gevaarlijke afvalstoffen werden verwijderd. De aannemer die de sloopwerken uitvoert werd op zijn verantwoordelijkheid gewezen om maatregelen te treffen om stofhinder zoveel als mogelijk tegen te gaan. Voor de omwonenden is er geen gevaar, zij dienen dan ook zelf geen enkele voorzorgsmaatregel te nemen.
EDIT DELETE
Afbraak stadhuis Heist gestart

Afbraak stadhuis Heist gestart

Een aannemer is gestart met de afbraak van het stadhuis Heist op het Maes & Boereboomplein. Tot in 2017 werd de gemeenteraad van Knokke-Heist in het gebouw gehouden, dat in 2009 werd opgenomen op de inventaris van bouwkundig erfgoed in Vlaanderen.
EDIT DELETE
Oproep tot kandidaatstelling van exploitanten voor een multifunctioneel eventcenter in het kursaal van Knokke-Heist

Oproep tot kandidaatstelling van exploitanten voor een multifunctioneel eventcenter in het kursaal van Knokke-Heist

Door het organiseren van een mededingingsprocedure zal AGSO Knokke-Heist een exploitant voor eventcenter in het kursaal van Knokke-Heist aanstellen. De infrastructuur wordt in concessie gegeven. De exploitant zal geselecteerd worden (in volgorde van belangrijkheid) op basis van de kwaliteit en de mogelijkheden tot het aanbieden van een kwalitatief "all season"- programma en van de concessieprijs. De toekomstige exploitant zal op voorhand aangeduid worden, zodat deze afdoende inspraak kan hebben in de bouw van dit nieuw centrum en mee opgenomen wordt in het bouwteam dat instaat voor de realisatie van dit nieuw complex. Hiervoor wordt in de loop van het voorjaar 2020 een overheidsopdracht uitgeschreven . Kandidaten die interesse hebben voor deze exploitatie, kunnen zich tot 29 november aanmelden via info@agsoknokke-heist.be. Zij zullen uitgenodigd worden voor een gesprek, waar zij hun visie en mogelijkheden voor een gediversifieerd aanbod in Knokke-Heist kunnen toelichten.
EDIT DELETE
Infomarkt doortocht Heist

Infomarkt doortocht Heist

Vanaf maandag 2 september herstarten de werkzaamheden voor de doortocht van Heist tussen het Heldenplein en het Vissershuldeplein. Op donderdag 12 september van 17 tot 21 uur worden deze werkzaamheden uitgebreid uiteengezet op de infomarkt in Zaal Ravelingen. De definitieve ontwerpplannen van de volledige doortocht, ook van de projecten Ravelingen 3.0 en Maes en Boereboomplein, inclusief timing en fasering van de geplande werken kunnen daar geraadpleegd worden.
EDIT DELETE
Ondertekening PPS-overeenkomst Maes en Boereboomplein

Ondertekening PPS-overeenkomst Maes en Boereboomplein

Het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Knokke-Heist (AGSO Knokke-Heist) en de THV Maes en Boereboomplein Knokke-Heist bestaande uit CAAAP NV en ARTES Depret NV zijn overgegaan tot de ondertekening van de PPS overeenkomst die dienst als basis voor de ontwikkeling van het Maes en Boereboomplein te Knokke-Heist.
EDIT DELETE
Uitbreiding bedrijventerrein ’t Walletje fase 4: Stel je kandidaat tegen 15 mei

Uitbreiding bedrijventerrein ’t Walletje fase 4: Stel je kandidaat tegen 15 mei

De vraag naar bedrijventerreinen in Knokke-Heist is erg groot. Daarom organiseerde AGSO Knokke-Heist op 21 en 25 maart twee infoavonden over de uitbreiding van het bedrijventerrein ’t Walletje fase 4. Meer dan 100 geïnteresseerden waren aanwezig. Bedrijven die een bedrijfskavel willen kopen worden nu opgeroepen om zich nu definitief kandidaat stellen via de vestigingsaanvraag. Indienen kan tot uiterlijk 15 mei 2019.
EDIT DELETE
De nieuwe fuifzaal Ravelingen 3.0 wordt ontworpen en gebouwd door de THV TV Stadsbader - EEG - B-Architecten

De nieuwe fuifzaal Ravelingen 3.0 wordt ontworpen en gebouwd door de THV TV Stadsbader - EEG - B-Architecten

Door de ontwikkeling van het project Maes- & Boereboomplein (hyperlink naar project) verdwijnt in het najaar van 2019 het ontmoetingscentrum Ravelingen. Er was dus nood aan nieuwe socio-culturele infrastructuur voor het bloeiende Heistse verenigingsleven. Aan deze vraag zal in de toekomst op 2 sites tegemoet gekomen worden. Enerzijds zullen de ‘zachtere’ activiteiten, zoals kaarten, dansnamiddagen, toneelvoorstellingen,… plaatshebben in de multifunctionele hal van het nieuw te bouwen torengebouw op het Maes- & Boereboomplein. Voor de meer ‘harde’ activiteiten (fuiven, optredens) heeft het gemeentebestuur beslist een nieuwe fuifzaal te bouwen. Deze nieuwe fuifzaal zal gebouwd worden op het terrein naast het station van Heist, langs de Koudekerkelaan. De uitvoering van deze ontwikkeling werd toevertrouwd aan AGSO Knokke-Heist.
EDIT DELETE
Toewijzing PPS Maes en Boereboomplein, Knokke-Heist

Toewijzing PPS Maes en Boereboomplein, Knokke-Heist

AGSO heeft de onderhandelingen met de aangewezen voorkeursbieder voor de realisatie van het project Maes en Boereboomplein afgerond. Aan de raad van bestuur van 10 september wordt de definitieve goedkeuring gevraagd.
EDIT DELETE