Zoeken

Home  /  Nieuws  /  De afbraak van het stadhuis van Heist en de Ravelingen is in volle uitvoering.

De afbraak van het stadhuis van Heist en de Ravelingen is in volle uitvoering.

18 mrt 2020

Sommige omwonenden maken zich zorgen bij het opwaaiend stof en de onzekerheid omtrent aanwezigheid van asbest in het gebouw.

AGSO kan met de hand op het hart iedereen hierin geruststellen: het aanwezig asbest werd voorafgaand aan de uitwendige sloop volgens de wettelijke reglementeringen verwijderd.

In de voorbereiding van de sloopwerken werd een wettelijk sloopopvolgingsplan opgesteld, waarin de asbestinventaris en een beschrijving hoe dit te verwijderen werd opgenomen. Het sloopopvolgingsplan werd door een onafhankelijk deskundige nagezien, het conformiteitsattest werd afgeleverd. De reglementaire uitvoering hiervan werd opgevolgd door de aangestelde deskundige, Seppe Van Der Stoelen (PROFEX NV), die tijdens zijn controlebezoek heeft vastgesteld dat alle asbesttoepassingen en gevaarlijke afvalstoffen werden verwijderd.

De aannemer die de sloopwerken uitvoert werd op zijn verantwoordelijkheid gewezen om maatregelen te treffen om stofhinder zoveel als mogelijk tegen te gaan.

 

Voor de omwonenden is er geen gevaar, zij dienen dan ook zelf geen enkele voorzorgsmaatregel te nemen.

 

Wie meer wil weten over de verwijdering van het gebonden asbest kan deze informatie terugvinden op de website van de Vlaamse Overheid :

 

https://www.vlaanderen.be/nl/natuur-en-milieu/afval/verwijderen-van-beschadigde-verweerde-asbestdaken-en-asbestgevels

 


AGSO Knokke-Heist
Afdeling Waterbedrijf
’t Walletje 104 bus 101
8300 Knokke-Heist BE

info@agsoknokke-heist.be
+32 50442500
Ma - Vrij: 8.30u - 17.00u doorlopend

Volg AGSO