Zoeken

Home  /  Nieuws  /  De nieuwe fuifzaal Ravelingen 3.0 wordt ontworpen en gebouwd door de THV TV Stadsbader - EEG - B-Architecten


De nieuwe fuifzaal Ravelingen 3.0 wordt ontworpen en gebouwd door de THV TV Stadsbader - EEG - B-Architecten

2 apr 2019

Op 1 april gaf de Raad van Bestuur van AGSO haar goedkeuring voor het voorstel om de opdracht ‘Ravelingen 3.0’ te gunnen aan de THV TV Stadsbader – EEG – B-Architecten.

Deze bouwgroep is samengesteld uit de TV Stadsbader – EEG die verantwoordelijk zijn voor de volledige projectuitvoering, van ruwbouw tot afwerking en technieken, en het ontwerpbureau B-Architecten, die zich zullen focussen op de volledige ontwerpopdracht. Het winnende voorstel beantwoordde het best aan de gevraagde architecturale kwaliteit en leverde ook het beste resultaat op vlak van functionaliteit, akoestiek, technieken en duurzaamheid, passend binnen de opgelegde financiële enveloppe van 5.500.000,- euro.

Door de ontwikkeling van het project Maes &Boereboomplein,  verdwijnt in het najaar van 2019, het ontmoetingscentrum Ravelingen. Er is dus nood aan nieuwe socioculturele infrastructuur voor het bloeiende verenigingsleven van de deelgemeente Heist.
Aan deze vraag zal in de toekomst op 2 sites tegemoet gekomen worden:
- Enerzijds zullen de ‘zachtere’ activiteiten, zoals kaarten, dansnamiddagen, toneelvoorstellingen,… plaatshebben in de multifunctionele hal van het nieuw te bouwen torengebouw op het Maes- & Boereboomplein.
- Voor de meer ‘harde’ activiteiten (fuiven, optredens) heeft het gemeentebestuur beslist een nieuwe fuifzaal te bouwen. Deze nieuwe fuifzaal zal gebouwd worden op het terrein naast het station van Heist, langs de Koudekerkelaan.

Als uitvoerder voor deze ontwikkeling  koos AGSO Knokke-Heist bewust voor een Design & Build opdracht. Dit is een geïntegreerde opdracht waarbij het bouwteam al vanaf het begin bekend is. Als team ligt de focus meer op het project en minder op het proces.

Het ontwerp van B-architecten is een gebouw met vernieuwende hedendaagse vormgeving goed geïntegreerd in deze bijzondere omgeving met karaktervolle en beeldbepalende gebouwen, zoals het Boerenhof en de vroegere pastorie. Het speelse bouwvolume herbergt een fuifzaal van 600m², een mezzanine met uitzicht op de dansvloer, ruime inkom die als foyer kan fungeren en 4 repetitielokalen voor plaatselijke muziekgroepjes. Ook op vlak van duurzaamheid zal zo veel als mogelijk gewerkt worden met onderhoudsarme materialen, duurzame, degelijke technieken, worden de hellende dakdelen voorzien als groendak, worden de bomen zo veel mogelijk bewaard, zal de verharding maximaal voorzien worden met grasbetontegels. Het gebouw zal voldoen aan de BEN-eisen (Bijna Energie Neutraal).

Stadsbader-EEG- B-architecten zal de plannen nu verder uitwerken voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. Begin volgend jaar zal dan met de werken kunnen gestart worden.

 

AGSO Knokke-Heist
Afdeling Waterbedrijf
’t Walletje 104 bus 101
8300 Knokke-Heist BE

info@agsoknokke-heist.be
+32 50442500
Ma - Vrij: 8.30u - 17.00u doorlopend

Volg AGSO