Zoeken

Home  /  Nieuws  /  Ondertekening PPS-overeenkomst Maes en Boereboomplein


Ondertekening PPS-overeenkomst Maes en Boereboomplein

3 apr 2019

CAAAP en Artes Depret behoren beiden tot de Artes Group. Op de site komt het nieuwe en nu al iconische Community House naar het concept van de bekende Parijse architect Jakob + Macfarlane. Verder komt er een volledig nieuw plein, een ondergrondse parking voor meer dan 250 wagens en een zone voor winkels en horeca.


Het bouwteam bestaat naast de ontwikkelaar CAAAP en de aannemer Artes Depret uit het architectenbureau B2Ai, de studiebureaus Establis, Ingenium, Plantec en Green building Projects.

Hun geïntegreerde voorstel beantwoordde het meest aan de hoge kwaliteitseisen opgelegd door het AGSO Knokke-Heist in de wedstrijdfase. CAAAP garandeert een unieke invulling van het project waar architectuur, duurzaamheid en beleving centraal zullen staan. De opwaardering van het plein samen met de realisatie van het iconisch gebouw zal een nieuwe aantrekkingspool voor Knokke-Heist worden.

Maes En Boereboom Caaap Markt

Het Community House wordt een nieuwe ‘landmark’, op 300 meter van de zee en het station, in het hart van Heist. De toren met centrale patio heeft een footprint van 1.600 m² en is 13 verdiepingen hoog. In de toren is er plaats voor een dubbelhoge multifunctionele evenementenhal, een bibliotheek en spelotheek, een trouw -en gemeenteraadszaal, lokalen voor enkele gemeentelijke diensten en een 100-tal unieke appartementen. Het plein met de omliggende wegenis heeft een oppervlakte van 15.000 m² en wordt volledig heraangelegd voor de verschillende activiteiten zoals de wekelijkse dinsdagmarkt en het jaarlijkse carnaval. 

Maes En Boereboom Caaap Westfacade

De bovengrondse parkeerplaatsen verdwijnen naar de ondergrond. Aan de zijde van de Molenstraat is er ruimte voor detailhandel en horeca. Na de ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst kan de voorbereiding van de omgevingsvergunning beginnen. Het RUP is reeds van kracht waardoor het project in de 2de helft van dit jaar vergund kan worden, en de commercialisatie en de bouw hierna vlot kunnen starten. De afbraakwerken van het bestaande gemeentehuis en de Ravelingen staan gepland voor begin 2020. Het project zal gerealiseerd worden op een termijn van 3 jaar waardoor de verschillende gemeentefuncties en bewoners tegen 2023 hun intrek kunnen nemen. 


Contactpersoon AGSO Knokke-Heist: Algemeen manager: Rudi Neirynckrudi.neirynck@agsoknokke-heist.be 

Contactpersoon CAAAP: Projectontwikkelaar: Jonas Vanhauterjonas.vanhauter@caaap.be


AGSO Knokke-Heist
Afdeling Waterbedrijf
’t Walletje 104 bus 101
8300 Knokke-Heist BE

info@agsoknokke-heist.be
+32 50442500
Ma - Vrij: 8.30u - 17.00u doorlopend

Volg AGSO