Zoeken

Home  /  Nieuws

Nieuws

De afbraak van het stadhuis van Heist en de Ravelingen is in volle uitvoering.
18 mrt 2020

De afbraak van het stadhuis van Heist en de Ravelingen is in volle uitvoering.

Sommige omwonenden maken zich zorgen bij het opwaaiend stof en de onzekerheid omtrent aanwezigheid van asbest in het gebouw. AGSO kan met de hand op het hart iedereen hierin geruststellen: het aanwezig asbest werd voorafgaand aan de uitwendige sloop volgens de wettelijke reglementeringen verwijderd. In de voorbereiding van de sloopwerken werd een wettelijk sloopopvolgingsplan opgesteld, waarin de asbestinventaris en een beschrijving hoe dit te verwijderen werd opgenomen. Het sloopopvolgingsplan werd door een onafhankelijk deskundige nagezien, het conformiteitsattest werd afgeleverd. De reglementaire uitvoering hiervan werd opgevolgd door de aangestelde deskundige, Seppe Van Der Stoelen (PROFEX NV), die tijdens zijn controlebezoek heeft vastgesteld dat alle asbesttoepassingen en gevaarlijke afvalstoffen werden verwijderd. De aannemer die de sloopwerken uitvoert werd op zijn verantwoordelijkheid gewezen om maatregelen te treffen om stofhinder zoveel als mogelijk tegen te gaan. Voor de omwonenden is er geen gevaar, zij dienen dan ook zelf geen enkele voorzorgsmaatregel te nemen.

Verder Lezen
Afbraak stadhuis Heist gestart
12 mrt 2020

Afbraak stadhuis Heist gestart

Een aannemer is gestart met de afbraak van het stadhuis Heist op het Maes & Boereboomplein. Tot in 2017 werd de gemeenteraad van Knokke-Heist in het gebouw gehouden, dat in 2009 werd opgenomen op de inventaris van bouwkundig erfgoed in Vlaanderen.

Verder Lezen
Oproep tot kandidaatstelling van exploitanten voor een multifunctioneel eventcenter in het kursaal van Knokke-Heist
15 nov 2019

Oproep tot kandidaatstelling van exploitanten voor een multifunctioneel eventcenter in het kursaal van Knokke-Heist

Door het organiseren van een mededingingsprocedure zal AGSO Knokke-Heist een exploitant voor eventcenter in het kursaal van Knokke-Heist aanstellen. De infrastructuur wordt in concessie gegeven. De exploitant zal geselecteerd worden (in volgorde van belangrijkheid) op basis van de kwaliteit en de mogelijkheden tot het aanbieden van een kwalitatief "all season"- programma en van de concessieprijs. De toekomstige exploitant zal op voorhand aangeduid worden, zodat deze afdoende inspraak kan hebben in de bouw van dit nieuw centrum en mee opgenomen wordt in het bouwteam dat instaat voor de realisatie van dit nieuw complex. Hiervoor wordt in de loop van het voorjaar 2020 een overheidsopdracht uitgeschreven . Kandidaten die interesse hebben voor deze exploitatie, kunnen zich tot 29 november aanmelden via info@agsoknokke-heist.be. Zij zullen uitgenodigd worden voor een gesprek, waar zij hun visie en mogelijkheden voor een gediversifieerd aanbod in Knokke-Heist kunnen toelichten.

Verder Lezen
Infomarkt doortocht Heist
3 sep 2019

Infomarkt doortocht Heist

Vanaf maandag 2 september herstarten de werkzaamheden voor de doortocht van Heist tussen het Heldenplein en het Vissershuldeplein. Op donderdag 12 september van 17 tot 21 uur worden deze werkzaamheden uitgebreid uiteengezet op de infomarkt in Zaal Ravelingen. De definitieve ontwerpplannen van de volledige doortocht, ook van de projecten Ravelingen 3.0 en Maes en Boereboomplein, inclusief timing en fasering van de geplande werken kunnen daar geraadpleegd worden.

Verder Lezen
Ondertekening PPS-overeenkomst Maes en Boereboomplein
3 apr 2019

Ondertekening PPS-overeenkomst Maes en Boereboomplein

Het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Knokke-Heist (AGSO Knokke-Heist) en de THV Maes en Boereboomplein Knokke-Heist bestaande uit CAAAP NV en ARTES Depret NV zijn overgegaan tot de ondertekening van de PPS overeenkomst die dienst als basis voor de ontwikkeling van het Maes en Boereboomplein te Knokke-Heist.

Verder Lezen
Uitbreiding bedrijventerrein ’t Walletje fase 4: Stel je kandidaat tegen 15 mei
3 apr 2019

Uitbreiding bedrijventerrein ’t Walletje fase 4: Stel je kandidaat tegen 15 mei

De vraag naar bedrijventerreinen in Knokke-Heist is erg groot. Daarom organiseerde AGSO Knokke-Heist op 21 en 25 maart twee infoavonden over de uitbreiding van het bedrijventerrein ’t Walletje fase 4. Meer dan 100 geïnteresseerden waren aanwezig. Bedrijven die een bedrijfskavel willen kopen worden nu opgeroepen om zich nu definitief kandidaat stellen via de vestigingsaanvraag. Indienen kan tot uiterlijk 15 mei 2019.

Verder Lezen
De nieuwe fuifzaal Ravelingen 3.0 wordt ontworpen en gebouwd door de THV TV Stadsbader - EEG - B-Architecten
2 apr 2019

De nieuwe fuifzaal Ravelingen 3.0 wordt ontworpen en gebouwd door de THV TV Stadsbader - EEG - B-Architecten

Door de ontwikkeling van het project Maes- & Boereboomplein (hyperlink naar project) verdwijnt in het najaar van 2019 het ontmoetingscentrum Ravelingen. Er was dus nood aan nieuwe socio-culturele infrastructuur voor het bloeiende Heistse verenigingsleven. Aan deze vraag zal in de toekomst op 2 sites tegemoet gekomen worden. Enerzijds zullen de ‘zachtere’ activiteiten, zoals kaarten, dansnamiddagen, toneelvoorstellingen,… plaatshebben in de multifunctionele hal van het nieuw te bouwen torengebouw op het Maes- & Boereboomplein. Voor de meer ‘harde’ activiteiten (fuiven, optredens) heeft het gemeentebestuur beslist een nieuwe fuifzaal te bouwen. Deze nieuwe fuifzaal zal gebouwd worden op het terrein naast het station van Heist, langs de Koudekerkelaan. De uitvoering van deze ontwikkeling werd toevertrouwd aan AGSO Knokke-Heist.

Verder Lezen
Toewijzing PPS Maes en Boereboomplein, Knokke-Heist
8 mrt 2019

Toewijzing PPS Maes en Boereboomplein, Knokke-Heist

AGSO heeft de onderhandelingen met de aangewezen voorkeursbieder voor de realisatie van het project Maes en Boereboomplein afgerond. Aan de raad van bestuur van 10 september wordt de definitieve goedkeuring gevraagd.

Verder Lezen
Persartikels
6 mrt 2019

Persartikels

Verder Lezen
Ontwerp van nieuwe Canada Square met ondergronds casino staat vast:
28 jan 2019

Ontwerp van nieuwe Canada Square met ondergronds casino staat vast: "Casinosite moet opnieuw bruisen"

Lees hier het volledige artikel.
Bekijk hier de focus-wtv reportage.

Verder LezenAGSO Knokke-Heist
Afdeling Waterbedrijf
’t Walletje 104 bus 101
8300 Knokke-Heist BE

info@agsoknokke-heist.be
+32 50442500
Ma - Vrij: 8.30u - 17.00u doorlopend

Volg AGSO