Zoeken

Home  /  Nieuws  /  Persartikels  /  Feestelijke opening van vernieuwd Kraaiennestplein in Heulebrug


Feestelijke opening van vernieuwd Kraaiennestplein in HeulebrugVandaag werd het vernieuwde Kraaiennestplein in de woonwijk Heulebrug feestelijk geopend in aanwezigheid van Burgemeester Graaf Leopold Lippens, algemeen directeur WVI Geert Sanders en zaakvoerder VT-Invest group Dirk Van Tornhaut. Samen met de bewoners werd teruggeblikt op de voorbije 20 jaar met als kers op de taart de herinrichting van het Kraaiennestplein tot een multifunctioneel plein waar jong en oud, buur en badgast gezellig kan vertoeven.  

 

Het masterplan voor de Heistse woonwijk Heulebrug was zijn tijd ver vooruit. Het grootschalig woonproject werd ruim 20 jaar geleden uitgewerkt door het Amerikaanse architectenbureau Duany Plater-Zyberk & Company en de Luxemburgse architect Leon Krier volgens de principes van New Urbanism. Hierbij was het creëren van een echt dorp op mensenmaat een belangrijk uitgangspunt waar de publieke ruimte zorgvuldig wordt vormgegeven met aandacht voor een samenhangende architectuur met een karaktervolle identiteit, levendige straten die uitnodigen tot wandelen en fietsen en daardoor de sociale cohesie helpen bevorderen.

 

Het gemeentebestuur, AGSO, WVI en private partner VT-Invest group zijn er maximaal in geslaagd om een kwalitatieve gemengde woonwijk te realiseren met een focus op sociale en betaalbare woonentiteiten. “We vinden het heel belangrijk dat jonge mensen in de gemeente blijven wonen of er zich terug komen vestigen, beaamt Burgemeester Leopold Lippens. In 2000 werd reeds gestart met de eerste fase van het 25 ha groot woonuitbreidingsgebied. Zo werden 185 individuele bouwkavels en 26 sociale koopwoningen gerealiseerd, nam het Sociaal Huis zijn intrek in de Heulebrugtoren en werden de 124 private appartementen (waaronder 34 WVI-appartementen) in samenwerking met VT-Invest opgeleverd. Ook de 52 sociale appartementen van ’t Heist Best en Vivendo aan de westelijke zijde van het Kraaiennestplein werden gebouwd door aannemer Van Tornhaut van de VT-Invest group.

 

In 2017 werd gestart met de verkoop van de tweede en laatste WVI-fase van de woonwijk Heulebrug. De  resterende 9,2 ha omvat 159 WVI-kavels voor gezinswoningen en 54 sociale huurwoongelegenheden die door de sociale bouwmaatschappij ‘t Heist Best zullen worden gerealiseerd - met specifieke toewijzings- en verkoopsvoorwaarden. “We willen de financiële speculaties op dit onroerend goed vermijden waardoor de voorwaarden ten opzichte van de 1ste fase verstrengd zijn.”

 

“Momenteel zijn er nog 31 kavels beschikbaar. WVI voorziet vanaf 2021 een groepswoningbouwproject waarbij de formule van erfpacht voor de grond wordt onderzocht om kwalitatief en betaalbaar wonen nog duurzamer te maken in Heulebrug”, vult Geert Sanders aan. “Deze laatste fase vormt meteen het sluitstuk voor WVI van het masterplan voor Heulebrug. Met de realisatie van het kloppend hart van de woonwijk kunnen vanaf nu ook buurtfeesten worden gehouden.” AGSO realiseerde reeds 19 kavels ter hoogte van de Heistlaan, waarvan nog 1 kavel beschikbaar. Zij zal in een latere fase nog eens 130 bijkomende woongelegenheden realiseren,. In totaal worden zo 371 extra woongelegenheden toegevoegd aan de 387 woongelegenheden in de eerste fase.


AGSO Knokke-Heist
Afdeling Waterbedrijf
’t Walletje 104 bus 101
8300 Knokke-Heist BE

info@agsoknokke-heist.be
+32 50442500
Ma - Vrij: 8.30u - 17.00u doorlopend

Volg AGSO