Home  /  Nieuws  /  Sloop Hoeve

Sloop Hoeve

Op maandag 20 april start de afbraak van de hoeve langs de Herenweg in Westkapelle.

Hiermee wordt de 1e stap gezet in de verwezenlijking van de uitbreiding (4e fase) van het bedrijventerrein ’t Walletje.

De aannemer zal de hinder voor de omwonenden tot een minimum beperken.

Het aanwezige asbest wordt voorafgaand aan de effectieve sloop verwijderd volgens de wettelijke voorschriften. 

De reglementaire uitvoering wordt opgevolgd door de aangestelde deskundige Samuel Danneels – ABO NV.