Zoeken

Home  /  Projecten  /  Casino

Casino

Situering

Om een casino van de eerste categorie (klasse A) te mogen exploiteren, moet een exploitant beschikken over én een gebouw dat door de gemeente ter beschikking wordt gesteld (domeinconcessie), én een vergunning die afgeleverd wordt door de kansspelcommissie (Casino Categorie I – vergunning klasse A). Er zijn in België 9 gemeenten waar dit kan. Deze casino’s kunnen meteen ook een vergunning klasse A+ bekomen, waardoor zij kansspelen en weddenschappen op het internet mogen organiseren. De domeinconcessie voor het Casino van Knokke-Heist loopt af op 31 december 2017 en de kansspelvergunning klasse A/A+ verstrijkt op 2 juli 2018. De gemeente heeft dan ook een Europese toewijsprocedure uitgeschreven waarop drie kandidaten hebben ingeschreven en een offerte hebben ingediend. De twee beste kandidaten werden uitgenodigd om op basis van een eerste evaluatie een laatste en beste bod uit te brengen (Best and Final Offer). Daarna volgden er nog onderhandelingen met de voorkeursbieder. De opdracht werd op 13 oktober 2017 door het schepencollege toegewezen aan ECK nv, behorende tot de groep Napoleon Games.

Herontwikkeling Casinosite

De toewijzing maakt onderdeel uit van de herontwikkeling van de Casinosite waarbij de gemeente resoluut heeft gekozen om de exploitatie van de speelzalen en de organisatie van evenementen ruimtelijk op te splitsen, maar er toch voor te zorgen dat de site zowel architecturaal als organisatorisch een entiteit zal vormen. Om dat te kunnen realiseren heeft de gemeente de eigendomsrechten over de Canadasquare en de hoekgebouwen van het kursaal definitief verworven.

stap 1 : periode 2018 -2021

In deze periode wordt een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt en wordt gelijktijdig het dossier van de ondergrondse Casino met ondergrondse parking aanbesteed. Volgend programma is voorzien :

·        casino (speelzalen, restaurant, bar, eventruimte, …): 2231 m²

·        nieuwe Kitschclub: 752 m²

·        ondergrondse parking: voorlopig bepaald op 218 plaatsen

·        ondergrondse private garageboxen: nog te onderzoeken

De ondergrondse parking zal ook in verbinding staan met het nieuwe Kursaal waaronder eveneens ondergronds parkeren mogelijk zal zijn.
Het nieuwe pleinontwerp en casino is van de hand van het architectenbureau Creneau International. Heel de casinosite staat in het teken van beleving. Het plein gaat op in de omgeving en laat ruimte voor het later te bouwen Kursaal dat een landmark moet worden en zo de atlantic wall moet breken. Het plein heeft tal van functies, waarbij wijnbar Gustave en het amfitheater het meest in het oog springen. Via de luifel tegenover het kursaal wordt je meegenomen naar de ondergrondse site.

Het nieuwe casino staat in het teken van de King & Queen, een kaartspelverhaal met stijlvolle en eigenzinnige personages die als motief terugkomen in het interieur. 

Een mooie aanvulling van dit hele concept is de Kitsch Club, waar je wordt ondergedompeld in edgy nightlife met catchy tunes.

De ondergrondse parking zal gerealiseerd worden in een publiek-privaat samenwerkingsverband, waarbij de casinolokalen eigendom worden van de gemeente en de private partner het recht zal verkrijgen om in ruil voor een erfpacht de publieke parking gedurende een periode van minstens 30 jaar te exploiteren. Tevens zal bekeken worden of ook private garages kunnen worden vermarkt.

Daardoor zal de investering in de parking en pleinaanleg grotendeels uit de grondwaarden en exploitatie van de nieuwe parking kunnen worden bekostigd. De gemeente zelf investeert € 4,2 miljoen  in het ondergronds casino en € 1,5 miljoen in de nieuwe Kitschclub. De parking beschikt over een arrival aan de ingang van het casino en kitschclub en zal ondergronds doorgetrokken worden tot onder het bestaand kursaal.

stap 2 : periode 2022 -2024

Tot zolang de Canadasquare niet is heraangelegd, wordt de exploitatie van de speelzalen in het bestaand gebouw behouden. Het huidige kursaal wordt daarna omgebouwd tot een Eventhall in combinatie met hotel, parking en bijkomende commodity’s.

Het nieuwe kursaal zal met respect voor het Margrittezaal worden omgebouwd tot een multifunctioneel eventcenter, dat naast evenementen ook mogelijkheden zal bieden voor exposities, banketten en nichecongressen. Uit de eerste analyses blijkt dat het wenselijk is om een hotelfunctie in het concept te integreren. Verdere studie is nodig om het benodigd volume en wenselijke architectuur vast te leggen.

toewijs domeinconcessie

De toewijzing van de concessie is gebeurd op basis van architecturale kwaliteit voor de nieuwe casinosite en de concessievergoeding.

socio-culturele programmatie

Om de programmatie van het cultureel centrum Scharpoord en het kursaal beter af te stemmen wordt een werkgroep in het leven geroepen die op regelmatige basis overleg zal plegen.

AGSO Knokke-Heist
Afdeling Waterbedrijf
’t Walletje 104 bus 101
8300 Knokke-Heist BE

info@agsoknokke-heist.be
+32 50442500
Ma - Vrij: 8.30u - 17.00u doorlopend

Volg AGSO