Zoeken

Home  /  Projecten  /  Heldentorens

Heldentorens

Dit project omvat meer dan enkel de Heldentorens. Het is een deelproject van de projectzone ‘Herinrichting Inkom van Heist” die bestaat uit de heraanleg van het Heldenplein met de bouw van een ondergrondse parking, de heraanleg van het Vissershuldeplein, en de omvorming van de Elizabetlaan tot een aangename wandelboulevard. 

 De Heldentorens zullen hierin een architecturale baken vormen die verbindt, de lokale identiteit versterkt en nieuwe investeringen aantrekt.

Rol AGSO

AGSO fungeert in dit project als regisseur en verzorgt de coordinatie tussen de private partners, de ontwerpers en de gemeente.

Timing

De voorbereidende werken voor de herinrichting  van het openbaar domein zijn in volle uitvoering. Voor de concrete uitvoeringsplannen en uitvoeringstermijn kan u een kijkje nemen op www.knokke-heist.be/wegenwerken

De werken voor de bouw van de Heldentorens zijn gestart op 10 november 2020. Er wordt verwacht dat het project in 2023 opgeleverd wordt.

 

 Ontwerper Heldentorens: Neutelings riedijk architects

Private partner: Salt-Immobis-Woestyn

Ontwerper herinirchting inkom van heist: tractebel engineering nv

Website: www.heldentoren.eu

Communicatie

Aanvang van de werken 

Parkeren

AGSO Knokke-Heist
Afdeling Waterbedrijf
’t Walletje 104 bus 101
8300 Knokke-Heist BE

info@agsoknokke-heist.be
+32 50442500
Ma - Vrij: 8.30u - 17.00u doorlopend

Volg AGSO