Zoeken

Home  /  Projecten  /  Recyclagepark

Recyclagepark

Het recyclagepark van Knokke-Heist is gelegen in de Sluisstraat 82.

Komende jaren voorziet AGSO Knokke-Heist grote veranderingswerken op het recyclagepark.  De eerste fase van de werken is reeds gestart in de lente van 2018. 

De opvolging en de architectuur van de werken wordt door Plantec architecten verzorgd.  Een deel van de oude verbrandingsoven is gesloopt ter realisatie van een nieuwe overslagloods.  Een 600 m² grote loods zal dienst doen voor de op – en overslag van het huisvuil van de gemeente.  Eveneens is er een zone voorzien voor het veegvuil dat in de gemeente opgehaald wordt.  Van de Walle Industrial Building Contractor bvba is momenteel bezig met de afwerking van de technieken in de loods. 

Gelijklopend met de afbraak – en bouwwerken is de studie voor een nieuwe recyclagepark in volle ontwikkeling.  Op de site willen we een nieuw, modern recyclagepark bouwen waarbij de verschillende afvalstromen gesorteerd worden.  Er wordt onderzocht of er op de site ruimte is voor kringloopactiviteiten.  Eveneens wordt er in het nieuwe ontwerp een nieuw dierenasiel voorzien. 

Rol AGSO

AGSO treedt op als bouwheer

Timing

In het voorjaar van 2019 zal de overslagloods in gebruik genomen  worden.  Na de ingebruikname kan het resterend deel van de verbrandingsoven gesloopt worden. 

Ontwerper: Plantec


AGSO Knokke-Heist
Afdeling Waterbedrijf
’t Walletje 104 bus 101
8300 Knokke-Heist BE

info@agsoknokke-heist.be
+32 50442500
Ma - Vrij: 8.30u - 17.00u doorlopend

Volg AGSO