Zoeken

Home  /  Projecten  /  Ravelingen 3.0

Ravelingen 3.0

Door de plannen voor het nieuwe Community-House op het Maes en Boereboomplein, zal de huidige samenstelling van het plein met het gemeentehuis en de feestzaal Ravelingen de komende jaren grondig wijzigen. 

Gezien Ravelingen wordt afgebroken om de maximale ontwikkeling van de site mogelijk te maken, ontstaat de nood voor nieuwe socio-culturele infrastructuur voor het bloeiende Heistse verenigingsleven. Door de splitsing van het huidige gebruik in een ‘harde’ & ‘zachte’ Ravelingen, wordt de functie van Ravelingen ondergebracht in 2 gebouwen. Het ‘zachte’ gebruik (kaartingen, souper, info-avonden, …) wordt ondergebracht in een polyvalente zaal binnen het Community House, voor het ‘harde’ gebruik (fuiven, optredens, …) wordt beslist een nieuwe infrastructuur te bouwen.

De bouw van een nieuwe feestzaal is een eerste impuls om de stationsomgeving nieuw leven in te blazen. De nieuwe fuifzaal komt op een perceel tussen de Koudekerkelaan en de spoorbedding. In de toekomst zal ze aansluiten op de parkomgeving die de gemeente wenst te realiseren tussen de Heistlaan en de Koudekerkelaan.

Ravelingen 3.0 zal de feestzaal bij uitstek worden in Heist, waar heel wat grote fuiven en festiviteiten kunnen plaatsvinden. Er een polyvalente zaal voorzien met een netto-oppervlakte van 600 m², exclusief de nodige ruimte voor sanitair, ticketverkoop, berging, leveren van goederen en het mogelijk maken van een praktische op- en afbouw. Het is bovendien de bedoeling om in het nieuwe volume enkele repetitieruimtes onder te brengen voor lokale muziekgroepen.

Het project Ravelingen 3.0 is een derde keer Ravelingen bouwen en onder het motto "derde keer goede keer” (zonder afbreuk te doen aan de visie en de verdiensten uit het verleden) de kans om weer een ferme stap vooruit te zetten  met een gebouw aangepast aan de noden van vandaag en morgen.

Rol AGSO

AGSO treedt op als bouwheer.

Timing

op 01.04.2019 werd de design & build opdracht toegewezen aan TV Stadsbader - EEG - B-Architecten
op 06.08.2019 werd de aanvraag omgevingsvergunning ingediend
op 20.04.2020 worden de bouwwerkzaamheden aangevat
Er wordt naar gestreefd om carnaval 2021 door te kunnen laten gaan in de nieuwe fuifzaal.

Ontwerper:  B-Architecten
Uitvoerder: TV Stadsbader - EEG

AGSO Knokke-Heist
Afdeling Waterbedrijf
’t Walletje 104 bus 101
8300 Knokke-Heist BE

info@agsoknokke-heist.be
+32 50442500
Ma - Vrij: 8.30u - 17.00u doorlopend

Volg AGSO