Zoeken

Home  /  Projecten  /  Recyclagepark  /  Recyclagepark 2021

AGSO KNokke-heist bouwt meest moderne Recyclagepark van vlaanderen

De oude site van het containerpark en verbrandingsoven te Knokke-Heist wordt volledig omgevormd tot een overslagstation en modern recyclagepark. Er zal ook een volledig nieuw dierenasiel gebouwd worden, die voldoet aan de hedendaagse noden om de dieren te verzorgen. Daarnaast wordt de mogelijkheid voorzien om een sorteercentrum te bouwen waarbij tevens de optie gelaten wordt aan de Kringwinkel om er ook een winkel te vestigen. Dit kan een bijkomende waarde  bieden aan het recyclagepark.

Overslagstation

Het huishoudelijk afval van Knokke-Heist wordt tijdens de nacht opgehaald en overgebracht naar het overslagstation. In de voormiddag wordt dit afval overgeslagen en daarna overgebracht naar een verwerkingseenheid.

Momenteel verwerkt IVM Eeklo het restafval, waar het vervolgens omgezet wordt in elektrische energie en restwarmte. De selectieve fracties (PMD en Papier & Karton) worden verwerkt in het sorteercentrum in Brugge.

Nieuw modern recyclagepark

In de komende periode wordt het oude containerpark omgevormd naar een Recyclagepark van de nieuwste generatie.  Hiervoor heeft AGSO Knokke-Heist beroep gedaan op VEOLIA, partner van Horizon Net, die momenteel het containerpark uitbaat. Er wordt voorgesteld om bij het nieuw te bouwen recyclagepark het type model Recycl’Inn®[1] toe te passen.

In het nieuwe concept wordt gestreefd naar een vlotte doorstroming van de bezoekers. Een dubbele rijstrook langs de buitenzijde van de perscontainers dient daarvoor te zorgen.

Ruimte voorzien voor sorteercentrum op het nieuw recyclagepark

In de ontwerpplannen wordt ook ruimte voorzien voor het bouwen van een sorteercentrum, waarbij de optie gelaten wordt aan de Kringwinkel om er ook een winkel te vestigen.

Het Recyclagepark zou hierdoor een bijkomende dimensie kunnen krijgen:  materialen , huishoudartikelen , meubelen, enz. kunnen op één locatie afgeleverd worden, op het recyclagepark, om na selectie hergebruikt te worden.

Nieuw dierenasiel

Het dierenasiel dat ook gelegen is op de site, is ondertussen meer dan 20 jaar oud. Er wordt een gloednieuw “state of the art” asiel gebouwd waardoor kan voldaan worden aan de hedendaagse normen voor dierenverzorging.

Het nieuwe dierenasiel wordt eerst gebouwd en in gebruik genomen alvorens gestart wordt met de sloop van het oude en de herinrichting van het recyclagepark.[1] Recycl'Inn®, is een nieuw concept en een meerwaarde voor containerparken. Het bestaat enerzijds uit perscontainers die een groter volume kunnen opnemen en anderzijds loskaaien om grote volumes te lossen (zoals groenafval en steenpuin). Niet alleen een betere organisatie maar ook meer valorisatie van materiaal alsook meer veiligheid. De publieke toegangszone is langs de buitenzijde van het park, terwijl de werkzaamheden gebeuren langs de binnenzijde van het recyclagepark.

 


20190513 Presentatie.pdf
(1,55 MB)
AGSO Knokke-Heist
Afdeling Waterbedrijf
’t Walletje 104 bus 101
8300 Knokke-Heist BE

info@agsoknokke-heist.be
+32 50442500
Ma - Vrij: 8.30u - 17.00u doorlopend

Volg AGSO