Zoeken

Home  /  Projecten  /  Stadslandschap Westkapelle

Stadslandschap Westkapelle

In het gebied gelegen tussen de Kalvekeetdijk en de kern van Westkapelle, en tussen de Herenweg en de Natiënlaan wensen de Provincie West-Vlaanderen en de gemeente Knokke-Heist ruimte te voorzien voor tal van stedelijke functies.

De visie is het resultaat van een masterplan dat de gewenste ontwikkelingen weergeeft van zowel het gebied ten noorden als ten zuiden van de Kalvekeetdijk. Het masterplan werd opgemaakt door beide overheden, samen met externe ontwerpers. Dit resulteerde uiteindelijk in de opmaak van het deelRUP Multifunctioneel stadslandschap Westkapelle, dat onderdeel is van het overkoepelende provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Herziening PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Knokke-Heist’.

Het volledige PRUP kan u downloaden op https://www.west-vlaanderen.be/ruimtelijke-planning/rups/rup-afbakening-kleinstedelijk-gebied-knokke-heist   

 Het masterplan voorziet de realisatie van de gewenste ontwikkelingen binnen het gebied als volgt:

-         bedrijvigheid: De uitbreiding van het bedrijventerrein ’t Walletje (5 ha) wordt aansluitend aan het bestaande lokale bedrijventerrein in oostelijke richting uitgebreid; Meer informatie over 't Walletje 4 vindt u hier.

-         sport en recreatie: Club Brugge wenst ondermeer het trainingscentrum uit te breiden;

-         een uitbreiding van de begraafplaats;

-         het realiseren van een nieuw veiligheidsgebouw voor brandweer en politie;

-         randparking en evenementenplein;

-         de creatie van een stedelijk parkgebied;

-         enz….

AGSO Knokke-Heist
Afdeling Waterbedrijf
’t Walletje 104 bus 101
8300 Knokke-Heist BE

info@agsoknokke-heist.be
+32 50442500
Ma - Vrij: 8.30u - 17.00u doorlopend

Volg AGSO