Infovergadering


Op 21 en 25 maart 2019 vond een infovergadering plaats over de uitbreiding van de bedrijvenzone 't Walletje fase 4.

Alle kandidaat-kopers werden uitgenodigd om een vestigingsaanvraag in te dienen. Dit kon tot uiterlijk woensdag 15 mei 2019.

Nieuwe kandidaten kunnen zich nog steeds inschrijven en zullen meegenomen worden in een tweede ronde.

Op basis van deze aanvraag ontvangen de kandidaten een rangnummer op basis waarvan zij uitgenodigd zullen worden om een perceel te kiezen.

Timing 1e ronde:
Kandidaatsstelling: tot 15 mei 2019
Optieneming: najaar 2019
Verkoopbelofte: najaar 2021

Hieronder vindt u alle informatie die meegegeven werd tijdens infovergadering.