Afdelingsmanager Waterbedrijf

Wat houdt deze job in?

Je bent het hoofd van de afdeling waterbedrijf van het autonoom gemeentebedrijf en bent verantwoordelijk voor het ondersteunen en adviseren van projectleiders en operationele verantwoordelijken van de afdeling waterbedrijf. 
 
Als afdelingsmanager waterbedrijf 

• ontwikkel je in samenwerking met de gemeentelijke diensten openbaar domein een globale visie op het openbaar domein op het vlak van urbanisatie met inbegrip van het ontwikkelen cq implementeren van systemen voor automatische datacollectie en van automatische beheerssystemen met betrekking tot het gemeentelijk drinkwater- en rioleringsnet

• treed je op als eindverantwoordelijke voor de afdeling met betrekking tot het verzekeren van de efficiënte en effectieve werking van de afdeling

• coördineer en organiseer je in samenwerking met het afdelingshoofd stadsontwikkeling alle infrastructuurprojecten en bouwkundige werken van AGSO met het oog op het efficiënt inzetten van projectleiders en -verantwoordelijken en het opvolgen van de aan het afdelingshoofd toegewezen projecten en opdrachten

• sta je in voor een open interne communicatie naar de hiërarchische oversten, de andere diensten en het beleid, zodat iedereen toegang heeft tot de informatie die belangrijk is om zijn taak optimaal te kunnen realiseren. 

De volledige vacature vindt u hier.

 Aanvraag aanbestedingen

Door u te registreren op de website van het AGSO maakt u het zichzelf heel gemakkelijk. Eenmaal geregistreerd kunt u met één druk op de knop alle documenten downloaden.

Aanmelden