Zoeken

Home  /  Bouwen en Verbouwen  /  Aansluiting drinkwater  /  Woning

Woning

Aanvraag veranderende aftakking

De aanvraag van een  veranderende aftakking of aansluiting wordt steeds ingediend door de eigenaar van het gebouw of de bouwheer, samen met alle noodzakelijke plannen.De bouwheer of eigenaar dient zijn aanvraag te richten naar het Gemeentelijk Waterbedrijf, 't Walletje 104/101 (Zone E) te  Knokke-Heist. Het formulier vind u hieronder terug.
 
Aanvraag veranderende aftakking
DELETE DETAILS

Aanvraag nieuwe aftakking

In het geval van een goedgekeurde stedenbouwkundige vergunning voor een nieuwbouw of een grote vernieuwbouw dient steeds, conform de bepalingen van dit reglement, zowel een "nieuwe aftakking op het openbaar waterdistributienetwerk” als een "aansluiting op het gemeentelijk rioleringsnetwerk” te worden aangevraagd. Deze aanvraag, zowel voor een "nieuwe aftakking op het openbaar waterdistributienetwerk” als een "aansluiting op het gemeentelijk rioleringsnetwerk”  dient te gebeuren op hetzelfde ogenblik.
 
Het waterbedrijf zal vervolgens contact opnemen om een afspraak te  regelen over de plaats van de aansluiting, de uitvoeringstermijnen en de betalingsaanvraag.
 
Na ontvangst van het ondertekende aanvraagformulier voor aftakking en een grondplan met de plaats van de watermeter(s) op aangeduid, ontvangt de bouwheer een brief voor betalen van de borg en een voorschotfactuur.  Dit moet betaald zijn 20 dagen voor de effectieve uitvoering van de drinkwateraftakking. Na het uitvoeren van de aftakking tot binnen, met eventuele bijkomende werken, zal een afrekeningsfactuur worden opgemaakt.
Bij een eengezinswoning dient de bouwheer de gewenste diameter van de watermeter te vermelden en dient hij te vermelden of de keuring door een externe keurder of door het waterbedrijf zal uitgevoerd worden.
Bij een meergezinswoning dient de bouwheer het aantal woongelegenheden en de diameter van een eventuele watermeter voor algemene delen te vermelden. Hij dient eveneens te vermelden of er een drukverhoging en/of waterverzachter gepland is en of de keuringen door een externe keurder of door het waterbedrijf zullen uitgevoerd worden.
 
De prijzen liggen vast na betaling van het voorschot.
 

Aftakking

Het tracé van de aan te leggen leidingen wordt zo kort mogelijk gehouden.  Deze is loodrecht op de rooilijn en rechtlijnig.
Paalt het gebouw aan de openbare weg volstaat het een gat in de keldermuur te voorzien met een minimale diameter van 8 cm op een diepte van 80 cm onder het maaiveld. Paalt de woning niet aan de openbare weg dan moet de bouwheer een koker met trekdraad aanleggen vanaf de rooilijn tot in het gebouw.  Deze koker heeft een minimum diameter van 8 cm en wordt vorstvrij geplaatst op een diepte van 80 cm.  Bij voorkeur wordt er geen geribbelde wachtbuis geplaatst omdat de waterleiding daar moeilijk in kan aangebracht worden.  Indien het waterbedrijf er niet in slaagt om de aftakkingsbuis in de wachtbuis aan te brengen dient de bouwheer deze leiding zelf aan te brengen. Het afdichten van de doorvoergaten is een last van de bouwheer.
 
De aftakking van eengezinswoningen gebeurt d.m.v. één ononderbroken polyethyleenbuis (PE) Ø 32 mm, of op aanvraag (PE) Ø 50 mm (metrische maten!).
Is de afstand van de watermeter tot de rooilijn meer dan 10 meter, dan MOET de bouwheer deze leiding zelf aanbrengen.  Is de afstand kleiner dan 10 meter, dan MAG de bouwheer de leiding zelf aanbrengen of laten aanbrengen door het waterbedrijf tegen het vastgestelde tarief per lopende meter.De leiding in een kelder MOET door het waterbedrijf geplaatst worden tegen het vastgestelde tarief per lopende meter.
 
Om zeker te zijn dat de juiste buis geplaatst wordt, dient de bouwheer de nodige PE Ø 32 mm of PE Ø 50 mm tegen kostende prijs te komen afhalen in het magazijn van het waterbedrijf. Deze buizen worden aangerekend aan de persoon of bedrijf die het materiaal komt afhalen. Verwarring kan optreden met maten in duim, welke door het waterbedrijf niet getolereerd worden.Het waterbedrijf behoudt zich het recht voor, de watermeter niet te plaatsen bij negeren van de hoger vernoemde opmerking. 
 
De aftakking op de distributieleiding en het aankoppelen van de watermeter wordt steeds door het waterbedrijf uitgevoerd. De veiligheidsafsluiter door het waterbedrijf geplaatst vóór de watermeter(s) mag, behalve in een noodgeval, NOOIT door de abonnee gebruikt worden.Niettegenstaande het waterbedrijf zelf een afsluitkraan en terugslagklep na de watermeter plaatst, worden deze niet door het waterbedrijf onderhouden en/of vervangen: deze afsluitkraan en terugslagklep behoren voortaan tot de binneninstallatie.  Daarna volgt verplicht een eind buigbare leiding om het vervangen van de watermeter mogelijk te maken en een afsluitkraan door de bouwheer aan te brengen.
 
Er mag GEEN verbinding bestaan tussen de binnenleiding bediend door water komende uit het  stadsnet en regenwater mogelijks via een hydrofoorgroep.  Het waterbedrijf behoudt zich het recht voor de watermeter NIET te plaatsen bij gebrek aan de hoger vernoemde opmerkingen.  Alle installaties afwaarts van de watermeter moeten worden geplaatst, worden hersteld en in goede staat worden onderhouden door de zorgen en op kosten van de abonnee, zonder de minste verantwoordelijkheid van het waterbedrijf. 
 
Er moet in het aan te sluiten gebouw voldoende ruimte zijn voor het plaatsen en onderhouden van de watermeter en bijhorigheden.  Deze ruimte heeft een vrije hoogte van minstens 180 cm en een horizontale, werkbare vrije afstand van 90 cm ten opzichte van de ganse breedte van de muur waarop de watermeter moet worden aangebracht. Volgende ruimte moet beschikbaar zijn op de muur om de watermeter te kunnen plaatsen :
-      een watermeter ø 20 mm : 100 cm breed op 30 cm hoog;
-      een watermeter Ø 40 mm : 150 cm breed op 50 cm hoog 
 
De watermeter wordt boven het niveau van de vloer geplaatst doch tot op een maximumhoogte van 180 cm.Indien de door de bouwheer ter beschikking gestelde ruimte hieraan niet voldoet, dient de bouwheer de nodige aanpassingen op zijn kosten te doen, zoniet zullen de bijkomende kosten voor het plaatsen van de watermeter(s) en bijhorigheden aan de bouwheer worden aangerekend.
 
Voor meergezinswoningen (appartementsgebouwen) gelden er bijkomende voorschriften.Voor meer informatie betreffende aftakking voor meergezinswoningen klik hier
 
 

 
 

AGSO Knokke-Heist
Afdeling Waterbedrijf
’t Walletje 104 bus 101
8300 Knokke-Heist BE

info@agsoknokke-heist.be
+32 50442500
Ma - Vrij: 8.30u - 17.00u doorlopend

Volg AGSO