Home  /  Drinkwater & Riolering  /  Ik ben klant  /  Kortingen / Vrijstellingen  /  Compensatie

Compensatie

Tot 31 december 2015 was de compensatie gelijk aan de som van de bovengemeentelijke saneringsbijdrage ter waarde van 30 m³ (per gedomicilieerd gezinslid), de gemeentelijke saneringsbijdrage ter waarde van 25 m³ (per gedomicilieerd gezinslid), de abonnementsvergoeding en 10 m³ waterverbruik (per gedomicilieerd gezinslid).

Vanaf 1 januari 2016 ontvang je een bedrag, ter waarde van 80% korting op het vast recht en op een forfaitair verbruik van 30m³ (per gedomicilieerd gezinslid) voor zowel drinkwater als afvoer en zuivering van afvalwater.

Wie heeft er recht op een compensatie?

Je hebt recht op een korting sociaal tarief maar deze kan niet rechtstreeks op de waterfactuur toegekend worden:
  • de waterfactuur staat niet op jouw naam of op naam van een gezinslid (bv. naam van syndicus, bedrijf,…)
  • de waterfactuur heeft niet enkel betrekking op het huishoudelijk waterverbruik van één enkel gezin (je woont bv. in een appartementsgebouw met één gemeenschappelijke watermeter).

Uitbetaling compensatie

De compensatie wordt rechtstreeks uitbetaald aan het gezinshoofd, rekening houdend met het aantal gezinsleden.
Als je in aanmerking komt voor een compensatie ter vervanging van de korting sociaal tarief, dan ontvang je een brief met de nodige informatie en de vraag ons uw rekeningnummer te bezorgen.

U kan hier uw rekeningnummer ingeven. Hou hiervoor uw brief met de veiligheidscode en uw rijksregisternummer bij de hand.
Indien u geen brief krijgt, dient u voor 31 december van het kalenderjaar een attest in te dienen bij uw klantendienst.
 

ONLINE INGAVE

 
Klik op onderstaande link: