Home  /  Drinkwater & Riolering  /  Ik ben klant  /  Kortingen / Vrijstellingen  /  Korting vast recht

Korting vast recht

Per 1/1/2016 verviel de korting van 15 m³ per gedomicilieerde inwoner maar wordt deze vervangen door een jaarlijkse korting op het vast recht.
 
Per gedomicilieerde krijgt u jaarlijks
  • een korting van 10 euro per gedomicilieerde inwoner op het vast recht drinkwater
  • een korting van 6 euro per gedomicilieerde inwoner op het vast recht gemeentelijke bijdrage voor afvoer
  • een korting van 4 euro per gedomicilieerde inwoner op het vast recht bovengemeentelijke bijdrage voor zuivering
 
Deze korting op het vast recht van uw waterfactuur geldt voor maximaal 5 gedomicilieerde personen per wooneenheid. De totale korting kan dus maximaal even hoog zijn als het aangerekende vast recht. AGSO Knokke-Heist gebruikt de gegevens van het Rijksregister op 1 november van het vorige jaar om uw korting voor dit jaar te berekenen.