Home  /  Drinkwater & Riolering  /  Ik ben klant  /  Tarieven  /  Meer prijzen en tarieven  /  Keuring


Keuring

De klant kan ervoor opteren om de keuring te laten uitvoeren door externe daartoe aangewezen keurders, hetzij beroep te doen op de afdeling Waterbedrijf tegen volgende tarieven:

  • huishoudelijke keuring: 130 € per wooneenheid en/of niet-wooneenheid
  • gelijktijdige keuring van meerdere wooneenheden en/of niet-wooneenheden (max 6 gelijktijdige keuringen): 130 € per aftakking of wooneenheid te verminderen met een korting voor eenmalige verplaatsingskosten van 60 € x aantal extra gelijktijdige keuringen;
  • een industriële keuring: € 180 per aftakking.
  • gelijktijdige keuring van meerdere industriële aftakkingen (max 4 gelijktijdige industriële keuringen): 180 € per aftakking te verminderen met korting voor eenmalige verplaatsingskost van 60 € x aantal extra gelijktijdige keuringen

Bij een herkeuring:

  • huishoudelijke keuring: 90 € per dossier
  • een industriële keuring: € 120 per dossier

Een normale huishoudelijke keuring is beperkt tot 1 uur keuring ter plaatse voor het hogervermeld tarief. Een industriële keuring is beperkt tot 1,5 uur keuring ter plaatse voor het hogervermeld tarief. Elk extra werkuur voor keuring wordt aangerekend aan € 75.

Indien het goedgekeurd keuringsattest niet is afgeleverd aan AGSO Waterbedrijf uiterlijk 2 jaar na de voorlopige indienststelling, wordt een administratieve kost van € 60 per jaar aangerekend tot het goedgekeurd keuringsattest is afgeleverd.

In zoverre de keuring van de binneninstallatie gebeurt door externe keurders zal het Waterbedrijf na deze keuring de verzegeling verbreken, ééntapsinstallatie wegnemen en de watermeterinstallatie definitief goedkeuren. De kosten voor deze zijn in de vastgestelde tarieven begrepen


De vermelde tarieven zijn exclusief BTW en gegeven ten titel van informatie en zijn steeds vatbaar voor wijzigingen.