Home  /  Drinkwater & Riolering  /  Ik ben klant  /  Tarieven  /  Meer prijzen en tarieven  /  Nieuwe drinkwateraftakking


Nieuwe drinkwateraftakking

KOSTEN VOOR AFTAKKING

In het tarief is begrepen de tijdelijke aftakking, plaatsing en bijplaatsing van de watermeterinstallatie, de ééntapsinstallatie, verzegeling van de voorlopige installatie en het - na voorlegging van het keuringsattest voor de binneninstallatie – het wegnemen van de   ééntapsinstallatie en de definitieve goedkeuring van de watermeterinstallatie.

Een aftakking wordt na plaatsing gedurende 6 maanden volledig open gezet om water te kunnen leveren tijdens het bouwproces. Dit openzetten van de aftakking kan twee maal worden verlengd tot respectievelijk 15 maand en 24 maand na het plaatsen van de aftakking. Daarna wordt het debiet automatisch dichtgesnoerd tot een verminderd debiet 

Volgende tarieven zijn van toepassing m.i.v. 1/1/2019:

Aftakkingen met een watermeter met diameter van 15 of 20

Bij individuele of gelijktijdige aansluiting tot en met 5  wooneenheden (appartementsbouw):

 • € 1130 per wooneenheid.

Bij gelijktijdige aansluiting van meer dan 5  wooneenheden:

 • t.e.m. 5 wooneenheden:€ 1130 per wooneenheid;
 • vanaf 6de wooneenheid: € 640 per wooneenheid.

Aanvullende kosten

bijkomende leiding tot aan de binneninstallatie:

 • € 15 per lopende meter zonder delfwerk in wachtkoker;
 • € 50 per lopende meter met delfwerk;
 • € 200 per lopende meter in kelders.

Plaatsen bypass voor drukverhoging en/of waterverzachter

 • € 1.100 voor werken aan een leiding diameter 50;
 • € 2.400 voor werken aan een leiding groter dan diameter 50;

Gebruik van een versterker voor digitale watermeter bij drinkwaterleidingen

 • € 140 per versterker;

Verlenging van de terbeschikkingstelling van het volledige debiet

 • € 75 verlengbaar met telkens 9 maanden tot uiterlijk 24 maanden na realisatie aftakking

Aftakkingen met een watermeter met diameter 40

Per aftakking:

 • tot het plaatsen van een watermeterinstallatie diameter 40 op een collector of aftakking pe 50: 1.700 €.

Andere aftakkingen

Aftakkingen op het drinkwaternet worden uitgevoerd na het voorleggen en door de klant goed te keuren offerte op basis van de door hem verstrekte gegevens. Deze offerte heeft een minimum bedrag gelijk aan het bedrag bij een gelijktijdige aansluiting van 5 wooneenheden.

De prijzen voor materialen en uurlonen worden aangerekend tegen de door het directiecomité jaarlijks vastgestelde eenheidsprijzen, actueel als volgt:

 • kosten voor opmaak ontwerp: € 75/u;
 • kosten opvolging realisatie: € 75/u;
 • uurloon werken: € 60/u;
 • gebruikte materialen: tegen verkoopprijs;

Vergoeding verbreken verzegeling

Voor de herstelling van de verzegeling na verbreking wordt een tarief van 260 € aangerekend.  Dit wordt verhaald op de voor AGSO Waterbedrijf gekende gebruiker.

WERFAFTAKKINGEN

Het tarief voor het gebruik van een werfaftakking, ongeacht het kaliber, wordt vastgesteld op € 2/dag, met een éénmalige, administratieve kost van € 20. Het waterverbruik wordt tegen verkoopsprijzen aangerekend + 4 werkuren en € 100 aan materialen.

BORGSTELLING

 • Aftakking: 200 € per wooneenheid/niet-wooneenheid
 • Werfaftakking: 500 € per tijdelijke aftakking
 • Standpijp: 500 € per standpijp

VRIJSTELLINGEN/KORTINGEN

Het directiecomité kan vrijstelling of korting verlenen tot het aanrekenen van de huurprijs en waarborg voor die activiteiten die door het gemeentebestuur of één van haar verzelfstandigde agentschappen worden georganiseerd, hetzij door haar worden erkend in het kader van socio-culturele of sportactiviteiten zonder commercieel oogmerk. De gemeente of de desbetreffende organisatie dient daartoe voorafgaand een verzoek aan AGSO Knokke-Heist te richten.

ONEIGENLIJK OF ABUSIEF GEBRUIK NA INGEBRUIKSTELLING

Bij vaststelling van oneigenlijk of abusief gebruik door het opzettelijk buiten gebruik stellen van de watermeter wordt aan de particuliere klant een forfaitaire schadevergoeding aangerekend ten belope van 200 m³ wateren aan de professionele klant (heffingsplichtige klant) een forfaitaire schadevergoeding van 1000 m³ water. De procedure tot afkoppeling wordt onmiddellijk ingeleid. 

De vermelde tarieven zijn exclusief BTW en gegeven ten titel van informatie en zijn steeds vatbaar voor wijzigingen