Home  /  Drinkwater & Riolering  /  Ik ben klant  /  Tarieven  /  Meer prijzen en tarieven  /  Standpijp


Standpijp

Het tarief voor het gebruik van een standpijpapparaat, ongeacht het kaliber, wordt vastgesteld op € 5 /dag, met een éénmalige, administratieve kost van € 20. Het waterverbruik wordt tegen verkoopsprijzen aangerekend.

Bij oneigenlijk of abusief gebruik van een standpijp, al dan niet eigendom van AGSO Knokke-Heist, wordt een forfaitaire vergoeding van € 500 aangerekend. Voor zover daardoor het opgenomen waterverbruik zelf of de periode waarop op een niet gecontroleerde wijze drinkwater kan worden verbruikt niet kan worden vastgesteld, wordt een forfaitair dagverbruik aangerekend op grond van het maximum uurdebiet van de standpijp of aftakking over 24 uur te vermenigvuldigen met 5 voor het aantal niet te controleren dagen. Indien de standpijp niet tijdig wordt teruggebracht, houden wij ons het recht voor deze standpijp, indien wij deze standpijp opmerken, terug mee te nemen.

Indien door enig voorval de standpijp wordt beschadigd of onbruikbaar is wordt een nieuwe standpijp, gebeurlijk met inbegrip van de extra plaatsingskost, aangerekend of in voorkomend geval op de borgstelling aangerekend.

Standpijpen moeten per zes maand worden binnengebracht in  AGSO Waterbedrijf ter nazicht. Indien deze standpijpen niet tijdig worden binnengebracht, wordt een administratieve kost aangerekend van € 200.


De vermelde tarieven zijn exclusief BTW en gegeven ten titel van informatie en zijn steeds vatbaar voor wijzigingen.

standpijp.pdf
(220,46 KB)