Home  /  Drinkwater & Riolering  /  Ik ben klant  /  Tarieven  /  Tariefplan


Tariefplan

Een tariefplan voor de komende 6 jaar

Alle Vlaamse drinkwaterbedrijven dienden uiterlijk tegen 1 augustus 2016 bij hun Waterregulator een tariefplan in voor de komende 6 jaar. Zo krijg je als klant een duidelijk beeld van de verwachte evolutie van de drinkwaterprijs in deze periode. De tarieven in het tariefplan zijn maximumtarieven die in december van elk jaar worden geïndexeerd.

Bij de berekening van het tariefplan baseerden we ons op alle elementen die het drinkwatertarief mee bepalen: onze investeringsplannen, de economische vooruitzichten, demografische ontwikkelingen, verwachtingen rond het verbruikspatroon, ...

Opgelet: Het tariefplan betreft enkel de prijs voor de productie en levering van drinkwater. Daarnaast betaal je via je waterfactuur ook voor de afvoer en zuivering van afvalwater. Aangezien deze bijdragen niet in het tariefplan zijn opgenomen, wordt de integrale waterprijs berekend met de huidige bijdragen.

Je kan hier het tariefplan raadplegen in het digitaal loket.