Home  /  Drinkwater & Riolering  /  Producten en diensten  /  Slimme watermeter


Slimme watermeter

De komende jaren bekomt elke klant bij AGSO Knokke-Heist een slimme watermeter. Dankzij deze innovatie kunnen wij sneller storingen vinden en oplossen, worden uw meterstanden automatisch naar ons doorgestuurd en bekomt u bovendien via het e-loket inzicht in uw waterverbruik. Dit helpt u water en geld te besparen. Lees alles over onze slimme watermeter in de folder.

Wat is een slimme watermeter?

De slimme watermeter is een moderne, digitale meter die uw waterverbruik op afstand uitleest. Uw meterstanden doorgeven hoeft dus niet meer. U kan bovendien via het e-loket op de website uw verbruik opvolgen.


Ga naar het e-loket

Waarom is EEN slimme
watermeter belangrijk?

De slimme watermeter is een belangrijke voorbereiding op toekomstige ontwikkelingen. Water wordt schaarser en ons milieu leidt schade door deze waterschaarste. Om ons voor te bereiden op de toekomst moeten we water besparen en duurzamere waterbronnen kiezen. Dat kan door een distributienet dat vraag en aanbod van water beter in balans brengt. Zo kan het distributienet efficiënter worden gebruikt en houden we de watervoorziening betaalbaar. In dit distributienet is de slimme watermeter een belangrijke schakel. Deze geeft inzicht in het waterverbruik: waar en wanneer is er veel water nodig en waar en wanneer juist minder? En ook binnenshuis helpt deze slimme watermeter bij efficiënter waterverbruik. Door beter inzicht en slimme technieken wordt waterbesparing een stuk eenvoudiger.

Wanneer krijgt u een slimme watermeter?

De komende jaren zullen alle klanten van AGSO Knokke-Heist een slimme meter bekomen. 

AGSO Knokke-Heist zal elke zone steeds op voorhand verwittigen van de start van de werken. Dit zal per brief of mail gebeuren.  Wanneer de afgevaardigde zich aanmeldt en er is niemand thuis dan zal er een kaart in de brievenbus gestoken worden met de vraag contact op te nemen om een afspraak te maken.

Welke voordelen biedt een slimme watermeter?

  • Meer comfort:

u moet als gebruiker niet langer de stand doorgeven of thuis zijn voor het aan- of afsluiten van een watermeter. Alles wordt beheerd via het netwerk en de slimme watermeter.

  • Opvolging van verbruik:

geen onaangename verrassing meer wanneer de factuur in de bus valt. U kan via ons e-loket opvolgen hoeveel u verbruikt.

  • Minder schade: 

bij een breuk in de leiding of wanneer vorst dreigt, genereert de watermeter een alarm en kan de meter bijvoorbeeld snel van op afstand worden afgesloten door het waterbedrijf. De slimme watermeter maakt het ook mogelijk lekken te detecteren en meteen een interventieteam uit te sturen.

  • Meer veiligheid:

met de slimme meter is het risico op fraude gevoelig kleiner en is er niet langer gevaar dat de klant oplichters aan de deur krijgt die zich uitgeven voor werknemers van de watermaatschappij.

  • Duurzaam beheer:

een nauwgezette opvolging van het waterverbruik zet ook aan tot een rationeler gebruik van water.

WAt gebeurt er met mijn gegevens?

Uw gegevens worden bewaard op een beveiligde server en kunnen enkel door u en door een beperkt aantal werknemers van AGSO Knokke-Heist worden geraadpleegd. De data bevatten geen real-time gegevens maar worden slechts 1x per dag doorgegeven.

Wij vragen particuliere klanten om  een formele toestemming om de gegevens door te sturen naar de server. Voor rechtspersonen is de toestemming niet nodig.

U kan de privacy-verklaring omtrent digitale meters hier nalezen. Een algemene privacyverklaring vindt u hier.

Veelgestelde vragen

 
Kan ik met een slimme watermeter zomaar worden afgesloten?

Nee. De komst van de slimme watermeter verandert niets aan de regels die nu gelden voor het afsluiten van water als u de rekeningen niet betaalt.

edit
Stijgt mijn waterverbruik door de slimme watermeter?

Nee dat zal eerder dalen, doordat u meer inzicht heeft in uw waterverbruik. 

edit
Zijn de kosten voor de vervanging van de traditionele watermeter met een slimme watermeter voor mij?

De vervanging zal gratis uitgevoerd worden door AGSO Knokke-Heist. Voor de klant zijn hier geen kosten aan verbonden.

edit
Hoe gaat de inbouw van een slimme watermeter in zijn werk?

De bestaande meter wordt uitgehaald en vervangen door de slimme meter zonder dat er verdere aanpassingen aan de bestaande meetlijn nodig zijn.

edit
Begint de slimme watermeter weer op nul of op dezelfde stand als de traditionele meter?

De nieuwe, slimme watermeter start niet op de stand van de traditionele meter. De nieuwe meter start meestal op 0. Uitzonderingen zijn mogelijk, aangezien ook meters worden geplaatst die steekproefsgewijs op nauwkeurigheid zijn getest. Deze meters hebben een verbruik geregistreerd staan op de meter en die stand wordt vervolgens als beginstand genoteerd op de handcomputer van de technieker en u betaalt uiteraard niet voor het verbruik dat de meter al heeft geregistreerd.

edit
Hoe werkt de display van de slimme watermeter?


Volgende meldingen kan uw digitale meter generen:

Melding op meter

Betekenis

Gevolg

LEAK

De slimme meter stelt een verbruik vast in uw binneninstallatie gedurende de laatste 24u van min 2,5l per uur

Mogelijk is er een lek – neem contact op met uw loodgieter

BURST

De slimme meter stelt een piekverbruik vast waarbij er gedurende 30 min, elke 64 seconden een debiet van meer dan 650 liter/uur is

Mogelijk is er een breuk – neem contact op met uw loodgieter

TEMPERATURE

De omgevingstemperatuur waar uw watermeter zich bevindt is onder de 3 °C gedaald

Risico op bevriezing van uw leidingen – u dient de koude te voorkomen

REVERSE FLOW

De slimme meter stelt vast dat er een terugstroom is vanuit de binneninstallatie ten gevolge van een niet of slecht werkende terugslagklep

Mogelijk is er gevaar voor de volksgezondheid – gelieve de terugslagklep onmiddellijk te vervangen

DRY

De watermeter is droog geworden

Mogelijk fraude – AGSO zal contact met u opnemen

TAMPER

De watermeter werd geopend en hierdoor kan de correctheid niet meer gegarandeerd worden

Mogelijk fraude – AGSO zal contact met u opnemen

edit
folder slimme watermeter

Informatiebrochure
Slimme watermeter

edit