De nieuwe, slimme watermeter start niet op de stand van de traditionele meter. De nieuwe meter start meestal op 0. Uitzonderingen zijn mogelijk, aangezien ook meters worden geplaatst die steekproefsgewijs op nauwkeurigheid zijn getest. Deze meters hebben een verbruik geregistreerd staan op de meter en die stand wordt vervolgens als beginstand genoteerd op de handcomputer van de technieker en u betaalt uiteraard niet voor het verbruik dat de meter al heeft geregistreerd.