Zoeken

Home  /  Info  /  Distributie en productie drinkwater  /  De Watertoren

De Watertoren

De sectie Heist beschikt over een watertoren. De toren, samen met een waterwinningsinstallatie, werd gebouwd in 1901-1902.

Oorspronkelijk bezat de watertoren een stalen kuip van 400 m³ en een hoogte van 45,20 m. In het jaar 1973-1974 werd er overgegaan tot de vernieuwing van deze metalen kuip. De toren werd volledig vernieuwd. De kuip werd vervangen door een betonnen kuip met een inhoud van 600 m³. Er werd afgebroken vanaf 39,78 m. De nieuwe hoogte kwam op 46,83 m. Ter gelegenheid van de verbouwingen werd de watertoren in het wit geschilderd.

Structureel gezien is een watertoren niet meer dan een reservoir die op een steun rust.

De watertoren zelf rust op een dubbele rij houten palen met een lengte van 6 m en een diameter van 25 cm. De torenschacht is uitgevoerd in metselwerk en heeft onder aan een wanddikte van 2,10 m. De buitendiameter van de voet van de toren bedraagt 12,80 m. Boven aan de schacht bedraagt deze nog 9,12 m.

In de torenschacht lopen vier metalen leidingen. 

  1. 1oranje van kleur Ø 200 mm : vulling watertoren met T.M.V.W. water.
  2. bruin van kleur Ø 300 mm : vulling watertoren met eigen winning (deze is buiten dienst)
  3. groen van kleur Ø 300 mm : distributie vanuit de toren naar de abonnees.
  4. blauw van kleur Ø 350 mm : leegloop, overloop en regenwater van de toren.

Vroeger was er aan de buitenzijde van de watertoren een vlotter aangebracht met een tegengewicht van 12 kg, zodat iedereen de inhoud van de watertoren kon volgen. Nu gebeurt alles automatisch met de nodige peilen in de kuip zelf. De torentrap telt 216 treden.

Vroeger was er ook een waterwinning in het Park 58. Sinds augustus 1984 ligt deze winning stil ingevolge de aanwezigheid van nitrieten in het water.

Voor de bevoorrading van de oostelijke havendam ( LNG-terminal ) werd in 1983 een waterleiding Ø 300 mm aangelegd vanaf de oude spoorbedding tot aan de LNG-terminal.

In 1941 bedroeg het maximum zomerverbruik in de deelgemeente Heist 2.000 m³.

Werking :

De watertoren heeft een dubbele functie, zowel als drukregelaar en als debietregelaar. Het water in de kuip heeft door zijn hoogteligging een potentiële energie (druk) en vormt dus een zekere reserve aan water en druk. Op die manier krijgt de watertoren dus min of meer de functie van drukregelaar.

Het aangekochte water van T.M.V.W. wordt rechtstreeks naar de watertoren gepompt. Indien de druk op deze toevoerleiding te laag wordt, kan de watertoren niet meer gevuld worden. Op dit ogenblik worden de reinwaterkelders gevuld. Met de aanwezige hydrofoorpompen ( 3 x 350 m³/u ) word het water uit de reservoirs naar de watertoren gepompt. De stadsdruk in de deelgemeente Heist is 4 bar.

Het aangekochte water van T.M.V.W. kan ook rechtstreeks via de drukregelaars naar de abonnees gevoerd worden. Op deze wijze kan de watertoren voor onderhoud buiten dienst gesteld worden.

In de watertoren zelf hangen diverse peilen die er voor zorgen dat de hoeveelheid water in de kuip kan gemeten worden. Naargelang het peil wordt de toren bijgevuld zodat er steeds een grote hoeveelheid water aanwezig is. Deze peilen van de toren en reinwaterkelder komen via een telefoonlijn rechtstreeks binnen op de computer in de dispatch van de Helmweg. Van daaruit komen de nodige vulcommando's.

Beperking waterverlies bij breuk aan hoofdleiding watertoren :

Op de daalleiding van de watertoren was er geen gemotoriseerde afsluiter geïnstalleerd zodat bij breuk op een hoofdleiding al het water dat zich in de watertoren bevond, geloosd werd via dit lek. In dat geval dreigde de sector Heist-Duinbergen zonder drinkwater te vallen en was er op de plaats van dit lek grote wateroverlast.
Om dit te voorkomen werd een gemotoriseerde afsluiter op de daalleiding van de watertoren geïnstalleerd. Deze afsluiter gaat automatisch dicht wanneer een groot lek optreedt om te beletten dat de watertoren leegloopt.
Om een lek te kunnen lokaliseren, werd een elektronische debietmeter met signaalverbinding geïnstalleerd op de hoek van de Krommedijk en de Elizabetlaan, op de hoofdwaterleiding naar de sector Heist.
Aan de hand van de bestaande elektronische debietmeter aan de watertoren en deze nieuw geplaatste elektronische debietmeter kan de sector gedetecteerd worden ( = Heist of Duinbergen) waar het lek zich bevindt.
Na detectie en het automatisch afsluiten van één van deze sectoren moet de opgeroepen persoon van wacht de nodige maatregelen nemen.

Reserves :

Buiten de watertoren met een inhoud van 600 m³ zijn er nog twee reinwaterkelders. Er is een klein reservoir gebouwd in 1974 met een inhoud van 400 m³. In 1994-1995 werd een nieuw reservoir met pompinstallatie gebouwd met een inhoud van 3.500 m³. Deze reserves worden continu aangevuld en dienen om de piekverbruiken op te vangen.

AGSO Knokke-Heist
Afdeling Waterbedrijf
’t Walletje 104 bus 101
8300 Knokke-Heist BE

info@agsoknokke-heist.be
+32 50442500
Ma - Vrij: 8.30u - 17.00u doorlopend

Volg AGSO