Zoeken

Home  /  Info  /  Distributie en productie drinkwater  /  Historiek

Historiek

Vroeger was er een Gemeentelijk Waterbedrijf in Knokke en een Gemeentelijk Waterbedrijf in Heist. Naar aanleiding van de fusie van de gemeenten Knokke, Heist, Westkapelle en Ramskapelle in 1971 werden de twee Gemeentelijke Waterbedrijven samengevoegd en werd het contract met T.M.V.W. voor de twee landelijke gemeenten Westkapelle en Ramskapelle opgezegd.

De deelgemeentes Knokke en Heist werden aangesloten op de toevoerleiding van T.M.V.W. eind jaren vijftig.

Het Waterbedrijf van Knokke werd opgericht in 1913 door Compagnie HET ZOUTE. Het bedrijf werd in 1919 overgenomen door het Gemeentebestuur.

Het gemeentelijk Waterbedrijf van Heist dateert van 1901.

Voortaan zorgt AGSO Knokke-Heist afdeling Waterbedrijf  voor de drinkwaterbedeling in de volledige fusiegemeente. De totale oppervlakte van de gemeente bedraagt 5.972 ha.

Het onderscheid tussen de distributienetten van Knokke, Heist en Westkapelle-Ramskapelle bestaan nog steeds. Deze drie netten zijn wel onderling verbonden, maar de verbindingskranen staan dicht. De reden daarvoor is het verschil in heersende druk en de herkomst van het water.

Op 1 januari 1997 telde het Waterbedrijf 21.073 abonnees. De totale lengte van de hoofdleidingen op het grondgebied bedroegen op deze datum 270 km. Aan dit net waren er 2.359 afsluiters en 1.630 brandkranen gekoppeld. De grootste diameter van de hoofdleiding is 400 mm.

In het jaar 1996 werd er 2.687.264 m³ water verkocht. Daarvan werd er 777.884 m³ water zelf gewonnen uit het golfterrein van Knokke-Heist. Het overige werd aangekocht bij T.M.V.W.(Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Waterbedeling).

Sinds de zomer van 1998 wordt er ook water aangekocht aan T.M.V.W. dat geleverd wordt via DELTA nutsbedrijven uit Nederland. Het water wordt in drinkbare vorm geleverd en is afkomstig van BIESBOSCH. Dit water uit Biesbosch wordt overgebracht naar DE BRAECKMAN waar het na het zuiveren doorgepompt wordt.       

HISTORISCH OVERZICHT VAN DE MEEST BELANGRIJKSTE GEBEURTENISSEN

1900

bouw watertoren en pompstation met waterwinning in Park 58.

1902

eerste ingebruikname watertoren en pompgebouw

1913

oprichting waterbedrijf door- C.I.Z. en aanleg eerst filterbatterij in golfterrein.

1919

overname waterbedrijf door Golf- CIZ. door gemeentebestuur.

1922

aanleg tweede filterbatterij in de Golf ( Batterij Demuyter ).

1924

grote uitbreiding van de drinkwaterleiding rond Lippenslaan, Kustlaan en Zoutelaan.

1928

aanleg derde filterbatterij in de Golf.

1930

uitbreiding eerste filterbatterij van 1913.

1935

bouw ontijzeringsinstallatie Sobelco - Helmweg.

1936

aanleg eerste serie dompelpompen Golf

1938

bouw tweede ontijzeringsinstallatie S.E.E. - Helmweg

1949

aanleg tweede serie dompelpompen Golf

1952

ombouw waterbehandelingsinstallatie in Park 58

1956

aanleg drinkwaterleiding door T.M.V.W. van Brugge naar Knokke

1957

contract T.M.V.W. waterlevering aan Knokke

1958

aanleg T.M.V.W. waterleiding tot aan watertoren Park 58.

1971

fusie Waterbedrijf Heist met Waterbedrijf Knokke en overname sector
Westkapelle en Ramskapelle van T.M.V.W.

1973

herboren van 20 filterputten in Park 58

1974

grote uitbreiding waterleiding in de agrarische zones

1974

verbouwen watertoren + bouw ondergrondse reservoir Park 58

1977

volledige en uitgebreide netstudie

1979

reinigen waterleiding Ø 300 watertoren - Krommedijk

1981

reinigen waterleiding Ø 200 Helmweg - Judestraat

1983

reinigen waterleiding Ø 300 + Ø 250 Krommedijk - Kursaalstraat

1983

aanleg waterleiding Ø 300 naar L.N.G. terminal (oostelijke havendam)

1984

waterwinning Park 58 wordt stilgelegd (aanwezigheid van nitrieten)

1987-88

bouw nieuwe reservoir Golf met pompstation, carport en magazijn

1993-96

aanleg verbindingsleiding Ø 400 + 300 : Helmweg - watertoren

1994-95

bouw nieuwe reservoir Park 58 met pompstation

1997

aankoop digitale basiskaart grondgebied Knokke-Heist

1997

proefboring grote diepte Golf en Park 58

1997

proefinstallatie Leopoldkanaal (o.a. omgekeerde osmose).

1997-98

aanleg verbindingsleiding Deltan (Nederland) door T.M.V.W.

1998

aankoop software voor leidingenregistratie

2000

Bouwen van gesloten continu zandfilter

2001

Beveiliging watertoren bij groot lek

2001

Proefinstallatie microfiltratie + omgekeerde osmose effluent Heist

2011

brand in waterbedrijf – Helmweg

2012

overname Waterbedrijf door AGSO Knokke-Heist

2016

Proefinstallatie slimme watermeters

AGSO Knokke-Heist
Afdeling Waterbedrijf
’t Walletje 104 bus 101
8300 Knokke-Heist BE

info@agsoknokke-heist.be
+32 50442500
Ma - Vrij: 8.30u - 17.00u doorlopend

Volg AGSO