Zoeken

Home  /  Info  /  Distributie en productie drinkwater  /  Voorziening en distributie   /  Drinkwatervoorziening Knokke, Westkapelle en Ramskapelle

Drinkwatervoorziening Knokke, Westkapelle en Ramskapelle

WERKING

Het distributiegebied Knokke, Westkapelle en Ramskapelle heeft een eigen winning en het resterende deel wordt aangekocht bij TMVW.

Het water van de eigen winning wordt opgepompt uit het golfterrein ( ong.70 ha ) dat in een duingordel is gelegen.

Deze duingordel bestaat uit afwisselend een laag zandgrond met een dikte van ongeveer 30 m die rust op een laag kleigrond van 2,50 à 5 m dikte.  Deze kleilagen houden het zoet water vast in de lagen zandgrond.
Door het verschil in gewicht en door de horizontale kleilagen drijft de "bel" met zoet water boven het brak en zout water.

De zoetwatervoorraad wordt aangevuld door het regenwater en ondergrondse zijdelingse toevoer.  Het duinzand filtert het water op een natuurlijke wijze en heeft daardoor een constante samenstelling en temperatuur.

Te veel grondwater uit de duinen oppompen, houdt het risico in dat de watertafel daalt, met als gevolg verdroging en onherroepelijke verzilting.  Om dit evenwicht te behouden wordt er maximum 850 000 m³ (vergunde hoeveelheid) water per jaar opgepompt.
 

De winning (zie schema) gebeurt door middel van 3 filterbatterijen (zij werken op een diepte van 12-15 m) die met elkaar verbonden zijn door een zuigleiding.
Aan deze leidingen zijn er 80 filters gekoppeld.
Een tweede winning gebeurt door 12 dompelpompen (deze werken op een diepte van 22 tot 25 m diepte) die het grondwater oppompen.  Op deze pomp-en zuigleidingen is er een centrifugaalpomp gemonteerd die het water doorstuurt naar een vergaarput. 
 
In de vergaarput bezinken de eerste onzuiverheden (o.a. zand) van het gewonnen grondwater.  Van hieruit wordt het water opgepompt naar de filterinstallatie.
 
 
Na het filteren wordt het water gedesinfecteerd door UV-C.
 
Hoe werkt UV?

UV-C is onzichtbare straling net buiten het deel van het spectrum dat met het menselijk oog waarneembaar is, UV-C licht heeft een golflengte van minder dan 280 nm ("korte golven"). Stralen met deze golflengte hebben de capaciteit om DNA te beschadigen en dit kan ingezet worden om micro-organismen te vernietigen. Ook onder water kunnen in het water levende micro-organismen door deze straling effectief worden vernietigt. De UV-C straling neutraliseert bacteriën, virussen en andere primitieve organismen en stopt de voortplanting ervan.
UV ontsmetting van water levert een alternatieve desinfectie die milieuvriendelijker is dan klassieke chlorering en andere chemische behandelingstechnieken tegen micro-biologische vervuilingen.
  • UV-C lampen geven een blauw licht, wat in feite een bijproduct is van de desinfecterende werking, UV-C zelf is onzichtbaar.
  • UV tast de smaak, geur, kleur en pH van het water NIET aan
  • UV behoeft geen toevoeging van chemicalien
  • UV voegt geen giftige bijprodukten aan het water toe
  • UV desinfecteert water op een efficiënte en veilige manier
  • UV is beter voor het milieu in vergelijking met traditionele methoden ( chloorgas )
  • UV houdt schimmel-, bacterie- en algenvorming onder controle
  • UV is effectief tegen legionella

Distributie

Het drinkwater wordt door 8 hydrofoorpompen , (6 gewone en 2 toerental) gestuurde, vanuit de reservoirs in het stadsnet gepompt.
De toerental gestuurde pompen draaien sneller of trager naargelang het verbruik hoger of lager is in de gemeente.
Samen kunnen ze een maximum debiet geven van 1410 m3 per uur.

Sinds 1998 is er een aansluiting voorzien met de Nederlandse DELTA- nutsbedrijf. Dit water, aangekocht door TMVW kan in ons distributienet gepompt worden of doorgepompt in de leidingen van TMVW om zo aanpalende kustgemeenten of het binnenland te bevoorraden.

De distributie van water gebeurt volautomatisch en computer gestuurd; bij probleemsituaties kan er manueel ingegrepen worden.

De stadsdruk in sector Knokke is 5 bar en de watertemperatuur bedraagt 12.

Reserves

Het gezuiverd water komt terecht in 2 reinwaterkelders of reservoirs. Deze zijn met elkaar verbonden.
De kleinste heeft een inhoud van 1600 m3 en in 1987 -'88 werd een groter gebouwd met een inhoud van 3500 m3.

De reservoirs dienen niet enkel als opslagplaats voor het gewonnen of aangevoerd water, maar vormen ook een buffer, een reserve bij tijdelijke piekverbruiken.

AGSO Knokke-Heist
Afdeling Waterbedrijf
’t Walletje 104 bus 101
8300 Knokke-Heist BE

info@agsoknokke-heist.be
+32 50442500
Ma - Vrij: 8.30u - 17.00u doorlopend

Volg AGSO