Home  /  Nieuws  /  Verbodsbeperkingen op gebruik leidingwater

Verbodsbeperkingen op gebruik leidingwater

Code oranje in West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen.
De gouverneurs van West- en Oost-Vlaanderen hebben verbodsbeperkingen ingesteld. Je mag er geen leidingwater meer gebruiken voor niet-essentiële toepassingen.
 
De aanhoudende droogte in combinatie met warme dagen zorgt al geruime tijd voor een hoog leidingwaterverbruik. Ook de oppervlaktewatervoorraden om drinkwater uit te produceren komen steeds meer onder druk. Om het risico op ernstige bevoorradingsproblemen of tekorten te beperken, zijn bijkomende maatregelen noodzakelijk en is nu de pre-alarmfase (code oranje) ingesteld in West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen.
 
Er is een verbod ingesteld op het gebruik van leidingwater voor niet-essentiële toepassingen. De gouverneurs van West- en Oost-Vlaanderen hebben daarom verbodsbeperkingen op het gebruik van leidingwater uitgevaardigd. Er geldt ook een captatieverbod voor de onbevaarbare waterlopen.
 
WAT BETEKENT CODE ORANJE (PRE-ALARMFASE)?
Aan alle gebruikers van leidingwater wordt gevraagd om daadwerkelijk spaarzaam om te gaan met leidingwater.
Het gebruik van leidingwater is verboden voor de volgende niet-essentiële toepassingen:
• voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd;
• voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 l), van vijvers en het bevoorraden van fonteinen;
• voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;
• voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen;
• voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen;
• in de onderneming: voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten.
 
Het persbericht leest u hier.