Zoeken

Home  /  Privacy slimme watermeter

privacy slimme watermeter

Werking slimme watermeter

De slimme watermeter is een moderne, digitale meter die uw waterverbruik op afstand uitleest en doorstuurt naar uw waterleverancier. Dit gebeurt 1 keer per dag. Uw meterstanden doorgeven hoeft dus niet meer. U kan bovendien per 11/3/2019 via het vernieuwde e-loket https://mijn.agsoknokke-heist.be/waterbedrijf uw verbruik opvolgen. Ook kunnen abnormaliteiten in het waterverbruik sneller opgespoord worden door de meldingen die de slimme watermeter automatisch genereert en die te zien zijn op de display van de slimme watermeter. 
Aangezien het belangrijk is dat de communicatie met de slimme watermeter goed verloopt, verkrijgen wij eveneens 1 keer per dag gegevens met betrekking tot de communicatietoestand om te zien of de verbinding en de signaalsterkte voldoende is. 

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Knokke-Heist, afgekort AGSO Knokke-Heist is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden door AGSO Knokke-Heist verwerkt overeenkomstig de algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens?

Via de slimme watermeter worden wij in kennis gesteld van de verbruiksgegevens. Deze zijn noodzakelijk om het verbruikte water aan de klant te factureren. Daarnaast worden wij in kennis gesteld van abnormaliteiten (bv. een lek) zodanig dat er snel kan opgetreden worden om eventuele schade te vermijden. 

Beveiliging

De verzamelde persoonsgegevens worden verzameld en opgeslagen op een beveiligde server. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. 

Rechtsgrond

De verwerking van de gegevens van de slimme watermeter gebeurt op grond van uw toestemming. U heeft het recht om uw toestemming in te trekken. 

Derden

De gegevens die verkregen worden via de slimme watermeter worden enkel verwerkt door AGSO Knokke-Heist en niet gedeeld met derden. 

Rechten

Met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens beschikt u over een aantal rechten in overeenstemming met het AVG. U heeft onder andere het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren, in te zien, aan te vullen en zelfs het recht op intrekking van de toestemming indien de verwerking van de persoonsgegevens gebaseerd is op de voorafgaande toestemming. Indien u weigert of uw toestemming intrekt, wordt de slimme watermeter op non-actief geplaatst en worden de gegevens niet verzameld en bewaard door AGSO Knokke-Heist. U kunt dan geen gebruik meer maken van de voordelen van de slimme watermeter en dient jaarlijks uw meterstand manueel door te geven.

Bewaartermijn

AGSO Knokke-Heist bewaart de gegevens van de slimme watermeter twee jaar. Nadien worden deze gegevens automatisch verwijderd van onze server.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door een brief te schrijven naar AGSO Knokke-Heist of door te mailen naar het hieronder vermelde mailadres. Wij kunnen u vragen u te legitimeren om misbruik te vermijden. U heeft daarnaast ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Contact

Indien u vragen heeft hierover kan dit via deze contactgegevens: AGSO Knokke-Heist, ’t Walletje 104/101,8300 Knokke-Heist, dpo@agsoknokke-heist.be , Telefoon : 050/442500.

Voor de volledige privacyverklaring verwijzen wij naar het algemeen privacyreglement op onze website.

AGSO Knokke-Heist
Afdeling Waterbedrijf
’t Walletje 104 bus 101
8300 Knokke-Heist BE

info@agsoknokke-heist.be
+32 50442500
Ma - Vrij: 8.30u - 17.00u doorlopend

Volg AGSO