Zoeken

Home  /  Producten en diensten  /  Drinkwater  /  Waterkwaliteit  /  Analyse drinkwater

Analyse drinkwater

Drinkwaterkwaliteit

Het drinkwater wordt om de twee weken gecontroleerd op drinkbaarheid bij steekproeven bij de klanten thuis aan de keukenkraan. Er zijn beperkte en uitgebreide analysepakketten.  

Het drinkwater in Knokke-Heist bestaat gedeeltelijk uit een eigen winning van grondwater uit de golf in Knokke en dit water wordt vier keer per jaar onderworpen aan een uitgebreide analyse. De resultaten van deze analyses worden gerapporteerd aan de Vlaamse milieumaatschappij (VMM). 

Wanneer een drinkwaterstaal niet voldoet aan de wettelijke normen of streefwaarden wordt dit gemeld aan de VMM en het Agentschap Zorg en Gezondheid, waarbij een zorgvuldige afweging gebeurt naar te nemen acties en eventuele informatie naar de bevolking.  Bij een ernstige bedreiging voor de gezondheid onderbreekt AGSO de levering van drinkwater om de gezondheid te beschermen. De klanten en de verbruikers worden onmiddellijk geïnformeerd worden over de situatie en krijgen advies.  Als in een woning van particulieren of in een publiek gebouw wordt vastgesteld dat niet aan de kwaliteitseisen is voldaan, en dit waarschijnlijk ligt aan het huishoudelijke leidingnet of het onderhoud ervan, dan adviseert AGSO de eigenaars, klanten of toezichthouders over mogelijke maatregelen. Dit in overeenstemming met de nieuwe Europese Drinkwaterrichtlijn en het Besluit van de Vlaamse Regering over de kwaliteit, kwantiteit en levering van water bestemd voor menselijke consumptie van 20 januari 2023.

Kwaliteitscontrole

Het drinkwater  moet voldoen aan de vastgelegde kwaliteitseisen voor de microbiologische en chemische parameters
Er zijn ook een aantal indicatorparameters en aanvullende parameters vastgesteld die meegenomen worden bij de evaluatie van de drinkwaterkwaliteit.

Daarnaast onderzoekt AGSO het drinkwater ook op andere stoffen zoals pesticiden en PFAS.

Meer informatie over de aanwezigheid van nieuwe stoffen in het kraanwater vind je terug in het rapport Kwaliteit van het drinkwater van de VMM.

De gemiddelde kwaliteit van het door het waterbedrijf gedistribueerde drinkwater staat aangegeven in de onderstaande tabellen.

overzicht analyseresultaten heist.pdf
DELETE DETAILS
overzicht analyseresultaten knokke.pdf
DELETE DETAILS


Berichtgeving

Actualiteit: Nieuw onderzoek naar PFAS in drinkwater. 

AGSO Knokke-Heist
Afdeling Waterbedrijf
’t Walletje 104 bus 101
8300 Knokke-Heist BE

info@agsoknokke-heist.be
+32 50442500
Ma - Vrij: 8.30u - 17.00u doorlopend

Volg AGSO