Zoeken

Home  /  Producten en diensten  /  Drinkwater  /  Waterkwaliteit  /  Hoe zuiveren wij uw water?  /  Waterzuivering

Waterzuivering

Het gewonnen grondwater bevat nog onzuiverheden die verwijderd moeten worden. Gezien de herkomst van het water uit een zandbodem is het water rijk aan ijzer. Het water wordt eerst verzameld in een kleine vergaarput waar de eerste onzuiverheden reeds kunnen bezinken. Van hieruit wordt het water opgepompt naar de filterinstallatie.

Het water wordt eerst in contact gebracht met de lucht door het te laten stromen op verschillende ronde plaatjes ( = Dresdener sproeier ). Daardoor vormen er zich " paraplu's" zodat er een groot contactoppervlak lucht-water ontstaat.

Daarna gaat het water door een filter, bestaande uit een laag gewassen, vuurgedroogd en gekalibreerd kwartszand met een dikte van ongeveer 1,20 m. Het zand met een kaliber van 0,8 à 1,2 mm rust op een steunlaag van grote keien. De filtersnelheid bedraagt 2 à 3 uur.

Door het beluchten van het water ontsnappen er allerhande gassen ( o.a. zwavelwaterstof en koolzuurgas ) en zal het ijzer dat in oplossing is en het mangaan zich afzetten op het filterzand.

Het water stroomt traag doorheen deze zandfilter.

Het water is nu reeds drinkbaar.

Na het filteren wordt het water gedesinfecteerd door UV-C.

Hoe werkt UV?
UV-C is onzichtbare straling net buiten het deel van het spectrum dat met het menselijk oog waarneembaar is, UV-C licht heeft een golflengte van minder dan 280 nm ("korte golven"). Stralen met deze golflengte hebben de capaciteit om DNA te beschadigen en dit kan ingezet worden om micro-organismen te vernietigen. Ook onder water kunnen in het water levende micro-organismen door deze straling effectief worden vernietigt. De UV-C straling neutraliseert bacteriën, virussen en andere primitieve organismen en stopt de voortplanting ervan.
UV ontsmetting van water levert een alternatieve desinfectie die milieuvriendelijker is dan klassieke chlorering en andere chemische behandelingstechnieken tegen micro-biologische vervuilingen.

  • UV-C lampen geven een blauw licht, wat in feite een bijproduct is van de desinfecterende werking, UV-C zelf is onzichtbaar.
  • UV tast de smaak, geur, kleur en pH van het water NIET aan
  • UV behoeft geen toevoeging van chemicalien
  • UV voegt geen giftige bijprodukten aan het water toe
  • UV desinfecteert water op een efficiënte en veilige manier
  • UV is beter voor het milieu in vergelijking met traditionele methoden ( chloorgas )
  • UV houdt schimmel-, bacterie- en algenvorming onder controle
  • UV is effectief tegen legionella

Na enige tijd vormt er zich een koek en raakt de zandfilter verstopt. Deze koek wordt dan verwijderd door het wassen van het zand met lucht en water in de tegenovergestelde richting. Het waswater wordt in een vijver (bezinkput) geloosd waarin het wegsijpelt of verdampt. Het slib uit deze vijver wordt regelmatig verwijderd.

AGSO Knokke-Heist
Afdeling Waterbedrijf
’t Walletje 104 bus 101
8300 Knokke-Heist BE

info@agsoknokke-heist.be
+32 50442500
Ma - Vrij: 8.30u - 17.00u doorlopend

Volg AGSO