Zoeken

Home  /  Producten en diensten  /  Eigen water


Eigen water

Verplichte melding grondwaterwinning

Als u een grondwaterwinning in gebruik neemt (of buiten gebruik stelt), dan moet u dat altijd melden aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) met een meldingsformulier.

Een aan- of afmelding is van groot belang voor de bepaling van de heffing op waterverontreiniging, en bij grootverbruikers ook voor de heffing op de grondwaterwinning en voor de grondwatervergunning.

Ook als u beslist om naast uw grondwaterwinning bijkomend gebruik te maken van kraanwater (overstap van zuivere eigen waterwinner naar gemengde eigen waterwinner), moet u dit melden.

Melden kan via:

Dienst Heffingen
Dokter De Moorstraat 24-26
9300 Aalst
info@vmm.be

  • Voor kleinverbruikers (gezinnen) gebruik je het gewone meldingsformulier.De dienst heffingen bezorgt deze gegevens dan verder aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waarin de grondwaterwinning ligt. Deze gegevens worden ook doorgegeven aan de drinkwatermaatschappijen.
  • Als je de overstap maakt van zuivere eigen waterwinner naar een gemengde eigen waterwinning dan gebruik je dit formulier.
  • Voor grootverbruikers (ondernemingen, instellingen, verenigingen, landbouwers,...)  gebruik je het meldingsformulier voor grootverbruikers.
  • Bij een buitendienststelling gebruik je dit meldingsformulier.

Wanneer heb ik een vergunning nodig voor de winning van grondwater?

Voor het oppompen van grondwater is een omgevingsvergunning nodig. Die vergunning is een onderdeel is van de algemene omgevingsvergunning.

In deze twee gevallen is er geen omgevingsvergunning nodig:

  • grondwaterwinning waarbij het water uitsluitend met een handpomp wordt opgepompt.

  • grondwaterwinning van minder dan 500 m3/jaar (kleinverbruiker) waarvan het water alleen wordt gebruikt voor huishoudelijke toepassingen.

Zijn deze uitzonderingen niet voor u van toepassing? Controleer dan of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet indienen in de Databank Ondergrond Vlaanderen. Tevens vindt u op deze pagina een link waarop u de formulieren kan downloaden om een melding te doen of een vergunning aan te vragen.

Wie moet ik op de hoogte brengen als ik een eigen grondwaterwinning in gebruik neem of stopzet?

Als u een eigen waterwinning in gebruik neemt of buiten gebruik stelt, moet u dit steeds binnen de twee maanden schriftelijk melden aan de buitendiensten van de dienst Grondwater van de Afdeling Operationeel Waterbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). De contactgegevens staan hieronder.

Een aan- of afmelding is van groot belang voor de bepaling van de heffing. Het meldingsformulier voor deze ingebruikneming of buitengebruikstelling kunt u downloaden op de website van de VMM. Je gegevens worden verwerkt door de dienst heffingen en de dienst grondwaterbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij. Alle gegevens worden ook doorgegeven aan de waterbedrijven.

Contactgegevens:

Vlaamse Milieumaatschappij
Afdeling Operationeel Waterbeheer – dienst Grondwaterbeheer
Provincie West-Vlaanderen:
Zandvoordestraat 375
8400 Oostende

Tel. 059 56 26 11
Fax 059 56 26 00

Wanneer ben ik verplicht een debietmeter voor grondwaterwinningen te plaatsen?

Sinds 1 januari 2010 moet elke grondwaterwinning over een debietmeter beschikken.

Dat geldt ook voor grondwaterwinningen gebruikt voor de irrigatie in open lucht in de land- en tuinbouw.

Debietmeters zijn echter niet verplicht voor:

  • grondwaterwinningen uitgerust met een handpomp;
  • grondwaterwinningen voor huishoudelijke doeleinden tot maximaal 500 m³/jaar;
  • drainage nodig om het gebruik of de exploitatie van bouw- en weilanden mogelijk te maken.

Meer info?


AGSO Knokke-Heist
Afdeling Waterbedrijf
’t Walletje 104 bus 101
8300 Knokke-Heist BE

info@agsoknokke-heist.be
+32 50442500
Ma - Vrij: 8.30u - 17.00u doorlopend

Volg AGSO