Zoeken

Home  /  Reglementen  /  Beschermde klant

Beschermde klant

Sinds 2014 zijn er in het Algemeen Waterverkoopreglement bijkomende rechten voor beschermde klanten.

 

Wie zijn beschermde klanten?

Huishoudens waarvan minstens één persoon (gedomicilieerd op hetzelfde adres) via het OCMW recht heeft op een:

 • leefloon of levensminimum
 • financiële steun aan een persoon die is ingeschreven in het vreemdelingenregister met een machtiging tot verblijf voor onbeperkte tijd
 • tegemoetkoming in afwachting van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, een tegemoetkoming voor personen met een handicap of een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

Huishoudens waarvan minstens één persoon (gedomicilieerd op hetzelfde adres) via de FOD Sociale Zekerheid – Directie-generaal Personen met een Handicap recht heeft op een:

 • tegemoetkoming aan personen met een handicap ingevolge een blijvende arbeidsongeschiktheid van minstens 65 %
 • inkomensvervangende tegemoetkoming
 • integratietegemoetkoming
 • tegemoetkoming voor hulp van derden
 • bijkomende kinderbijslag voor kinderen die getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66 %.

Huishoudens waarvan minstens één persoon (gedomicilieerd op hetzelfde adres) via de Vlaamse sociale Bescherming recht heeft op een:

 • zorgbudget voor ouderen mer een zorgnood (vroeger was dit de tegemoetkoming hulp aan bejaarden)

Huishoudens waarvan minstens één persoon (gedomicilieerd op hetzelfde adres) via de Federale pensioendienst recht heeft op een:

 • inkomensgarantie voor ouderen
 • gewaarborgd inkomen voor bejaarden
 • een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65% (een aanvullende tegemoetkoming of een tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen)
 • tegemoetkoming voor hulp van derden.
 

Welke voordelen hebt u als beschermde klant?

 1. een kosteloos plaatsbezoek voor opname van de jaarlijkse meterstand (op aanvraag)
 2. informatie indien verbruik verhoogt met minstens 25% en met minstens 50m³
 3. maandelijkse facturen (op aanvraag)
 4. afbetalingsplan op maat (uitgewerkt in onderling overleg)
 5. kosteloze aanmaning en ingebrekestelling
 6. gratis waterscan van de woning. Deze waterscan dient echter niet om een lek op te sporen. Contacteer bij een lek uw loodgieter of een lekopsporingsbedrijf.
 

Wanneer hebt u recht op deze voordelen?

U kan enkel gebruik maken van de voordelen voor beschermde klanten als de factuur op uw naam staat of op naam van een gezinslid, gedomicilieerd op hetzelfde adres. U kan hier geen beroep op doen als de waterfactuur:

 • het verbruik van meerdere gezinnen aanrekent (bijv. voor bewoners van appartementsgebouwen of huurhuizen met één gezamenlijke watermeter)

 • het verbruik aanrekent aan een persoon die niet tot het gezin behoort (bijv. in een verzorgingsinstelling of religieuze gemeenschap)

 • ook bedrijfsverbruik aanrekent.

U moet op 1 januari van dit jaar aan de voorwaarden van beschermde klant voldoen. Is dit het geval, dan kan u van de voordelen genieten vanaf 1 juni van dit jaar tot en met 31 mei van het volgend jaar. In principe krijgen wij een lijst van de klanten die op 1 januari beschermd zijn en hoeft u ons dus geen attest te bezorgen.

Maar er zijn uitzonderingen. Kreeg u pas recent een tegemoetkoming of inkomensgarantie toegekend, dan bezorgt u ons best een geldig attest van het OCMW, de FOD Sociale Zekerheid, de Vlaamse sociale bescherming of de Federale pensioendienst.

AGSO Knokke-Heist
Afdeling Waterbedrijf
’t Walletje 104 bus 101
8300 Knokke-Heist BE

info@agsoknokke-heist.be
+32 50442500
Ma - Vrij: 8.30u - 17.00u doorlopend

Volg AGSO