Zoeken

Home  /  Storing en werkzaamheden  /  Defect of storing watertoevoer

Defect of storing watertoevoer

AGSO Knokke-Heist staat in voor de watervoorzieningsinstallaties tot en met de 1e afsluitkraan na de watermeter.
De verdere installaties (2e kraan, terugslagklep met leegloop en uiteraard alle verdere leidingen en toestellen) zijn privé van de abonnee. Deze worden niet geplaatst, onderhouden noch hersteld door AGSO Knokke-Heist. Voor defecten of storingen aan dit gedeelte van de waterinstallatie dient u zélf in te staan of een beroep te doen op een aannemer van sanitaire installaties.

Als u een beroep doet op onze diensten en er wordt vastgesteld dat de oorzaak niet bij de installaties van AGSO Knokke-Heist ligt zullen wij genoodzaakt zijn de kosten voor de nutteloze verplaatsing aan de abonnee in rekening te brengen. Het is dan ook in uw belang om bij een oproep duidelijk te melden op welke plaats een defect of lek zich situeert.

Ingeval u een onderbreking in de watertoevoer vaststelt, kan de oorzaak niet bij AGSO Knokke-Heist liggen als u op bepaalde kranen of toestellen wél water heeft en op andere plaatsen niet. In dergelijk geval ligt de oorzaak zeker bij de binneninstallatie. Een dichtgedraaide afsluitkraan is dan de meest voor de hand liggende en ook de frequentst voorkomende reden.
 
Bruinkleurig water wordt meestal veroorzaakt door een plotse, tijdelijke wijziging van de waterstroom in de leidingen. Dit kan o.m. na een leidingbreuk, het afsluiten van leidingen of een plotse grote waterafname. Dergelijke storing heeft meestal een tijdelijk karakter: nadat de waterstroom terug genormaliseerd is, bezinken de stoffen terug en wordt het water opnieuw helder.

Als u verkleuring van het water vaststelt, weet dan dat dit zich in de meeste gevallen na enige tijd vanzelf terug zal herstellen.

Veelgestelde vragen

Storing of onderbreking van de watertoevoer?

Een storing van de watertoevoer uit zich door drukschommelingen of verkleuring van het leidingwater. Bij een onderbreking in de watertoevoer komt er simpelweg geen water meer uit de kraan. Dit komt omdat de watertoevoer op een bepaald punt afgesloten of afgebroken is.

Hoe worden storingen veroorzaakt?

De oorzaak van storingen in de distributie ligt meestal in turbulenties in de normale waterstroom in de leidingen. Hierdoor wordt het bezinksel welke in de
buizen ligt, omwoeld en met de stroom meegevoerd waardoor ze in de huisaansluitingen kan terecht komen.

Deze turbulentie kan o.a. veroorzaakt worden door een leidingbreuk, een plotse grote waterafname of het afsluiten van leidingen voor het uitvoeren van
werken.

Hoe worden storingen opgelost?

In principe hebben storingen een tijdelijk karakter: van zodra de waterstroom terug genormaliseerd wordt, bezinken de vaste stoffen terug en wordt het water opnieuw helder. Bij lichte verkleuring van het water iswat geduld meestal de beste remedie.

Indien de omwoeling en de verkleuring grotere proporties aannemen wordt het noodzakelijk tot spoeling van de leidingen over te gaan. Op deze wijze worden door middel van grote waterafnames de rondzwevende stofdeeltjes uit de leidingen gepurgeerd. In functie van de ernst van de omwoeling en de grootte van de getroffen sector kunnen spoelwerken soms een langere tijd in beslag nemen alvorens de leidingen volledig gezuiverd zijn.

Spoelingswerken gebeuren ook proactief. Dit wil zeggen dat de leidingen op regelmatige tijdstippen gespoeld worden om bezinksels te verwijderen. Deze
werken kunnen ook tijdelijke storingen teweeg brengen; de betrokken abonnees worden hiervan vooraf tijdig in kennis gesteld.

Brengt bruinkleurig water risico's mee?

Ofschoon bruinkleurig water er niet fris uitziet – en ook niet echt lekker smaakt - blijft het medisch gezien toch drinkbaar.
Wel bestaat het risico dat er verstoppingen ontstaan in de filters van kranen of toestellen. Het kan dan nodig zijn om deze uit te spoelen. Ook voor het
wasgoed bestaat er gevaar op verkleuring. Wij adviseren dan ook sterk om geen was te doen van zodra u verkleuring van het water vaststelt.

Bijkomend is dan nog dat de rechtspraak algemeen aanvaardt dat verkleuringen van het water occasioneel kunnen voorkomen zonder dat een fout in hoofde van de watermaatschappij kan weerhouden worden. Dit brengt met zich mee dat dergelijke schade in regel niet vergoed wordt door de verzekering.

Wat te doen bij storing?

Bij lichte storing hanteer regel 1: oefen wat geduld, meestal normaliseert de situatie zich vanzelf. Bij ernstige of langdurige storing: bel onze
maatschappij op het nummer 050/442500. Vermeld nauwkeurig uw adres en wij zullen trachten u zo spoedig mogelijk te helpen.

Hoe worden onderbrekingen in de watertoevoer veroorzaakt?

Een gesloten afsluitkraan is in regel de oorzaak van dit euvel. Een leidingbreuk of werken aan de waterleidingen kunnen eveneens aan de grondslag
liggen.

Hoe worden onderbrekingen in de watertoevoer opgelost?

De oplossing is op zich meestal zeer eenvoudig: de afsluitkraan openen. Probleem hierbij is het detecteren van de gesloten afsluitkraan. Om dit te bepalen gaat men best systematisch te werk.

Begin met de wateraftappunten binnen uw eigen woning te controleren (keuken, badkamer,...). Indien er wel water is op één aftappunt, maar niet op een ander, is het duidelijk dat de oorzaak bij uw eigen binneninstallatie ligt; meestal een gesloten afsluitkraan vlakbij het aftappunt waar er geen water is.
Indien er op geen enkel aftappunt water is, verifieer dan of de hoofdkraan na de watermeter open staat. Mogelijk werd deze dichtgedraaid.
Contacteer zo mogelijk een buur. Heeft die wél water dan ligt de oorzaak vermoedelijk toch bij uw eigen aansluiting; heeft die ook geen water dan wijst
dit eerder op een algemeen distributieprobleem.
 

Wat te doen bij onderbreking in de watertoevoer?

Vergewis u er vooreerst van dat de oorzaak niet bij uw privé-installatie ligt. Onderneem eerst de stappen zoals hierboven beschreven onder "Hoe worden
onderbrekingen in de watertoevoer opgelost?”.

Indien u vaststelt dat de oorzaak van het probleem niet bij uw privé-installatie ligt, maar wél bij de algemene distributie, kan u onze diensten bellen op het nummer 050/442500.

Let er wel op: Als u een beroep doet op onze diensten en er wordt vastgesteld dat de oorzaak niet bij de installaties van AGSO Knokke-Heist ligt zullen wij
genoodzaakt zijn de kosten voor de nutteloze verplaatsing aan de abonnee in rekening te brengen. Het is dan ook in uw belang om bij een oproep duidelijk te melden op welke plaats een defect of lek zich situeert.

AGSO Knokke-Heist
Afdeling Waterbedrijf
’t Walletje 104 bus 101
8300 Knokke-Heist BE

info@agsoknokke-heist.be
+32 50442500
Ma - Vrij: 8.30u - 17.00u doorlopend

Volg AGSO